لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(238)
چاپ مجدد (216)
تالیف (373)
ترجمه (81)
تهران (365)
شهرستان (89)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (454) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- "صد روز صد قدم 2" خامه کیک
نويسنده:محمود دانایی - جیحون - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 5 -80-6534-964 انتخاب
2- کتاب کوچک موفقیت
گردآورنده:آزاده دلشاد - هیرمند - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -134-408-964-978 انتخاب
3- شما عظیمتر از آنی هستید که می‌اندیشید (1)
نويسنده:مسعود لعلی ؛ ويراستار:طیبه سرلک - بهار سبز - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1392 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 9 -1-94301-964-978 انتخاب
4- راز تغییر مثبت (موفقیت)
نويسنده:هوشنگ قربانیان - زمامدار - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -36-7885-600-978 انتخاب
5- مثل زرافه‌ باش، یک سر و گردن از بقیه بالاتر
نويسنده:مسعود لعلی - بهار سبز - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2000 نسخه - 54000 ریال - 5 -21-5384-600-978 انتخاب
6- پیش به سوی زندگی بهتر: همه چیز بهتر می‌شود ... بعد بدتر می‌شود ... بعد واقعی می‌شود .... بعد تغییر می‌کند ...بعد به طور واقعی تغییر می‌کند
نويسنده:میجی استوارت ؛ مترجم:شهره(قراچه‌داغی) عبداللهی - نشر آسیم - 158 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 6 -150-418-964 انتخاب
7- خودتان را باور داشته باشید، شما فوق‌العاده هستید
نويسنده:سبا عباس‌پور - موسسه فرهنگی هنری بی‌نهایت - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 8 -26-5049-600-978 انتخاب
8- به ماه شلیک کن حتی اگر به هدف نزنی، در میان ستارگان فرود می‌آیی
نويسنده:میجی استوارت ؛ مترجم:اشرف نمکیان - دفتر مطالعاتی انتشاراتی اجتماع - 172 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 9 -01-8095-964 انتخاب
9- بهشت یا جهنم، انتخاب با شماست
نويسنده:مسعود لعلی ؛ ويراستار:اکبر نعمتی ؛ ويراستار:سحر داورپناه - بهار سبز - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1394 - 2000 نسخه - 105000 ریال - 8 -8-94301-964-978 انتخاب
10- بهشت یا جهنم، انتخاب با شماست
نويسنده:مسعود لعلی ؛ ويراستار:اکبر نعمتی ؛ ويراستار:سحر داورپناه - بهار سبز - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 8 -8-94301-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46