لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (6)
تالیف (36)
ترجمه (12)
تهران (27)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علفهای هرز (اصول و روشهای کنترل)
نويسنده:سیداکبر ساداتی ؛ به‌اهتمام:یحیی ابطالی - مرکز انتشارات‌ توسعه ‌علوم - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 4000 نسخه - 8000 ریال - 1 -01-6842-964 انتخاب
2- شناسایی و مدیریت علف‌های هرز کلزا
نويسنده:یحیی ابطالی ؛ نويسنده:حسن امیری‌اوغان ؛ نويسنده:سیامک رحمانپور - پریور - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 8 -30-7156-600-978 انتخاب
3- راهنمای مدیریت علف‌های هرز در مزارع ذرت ایران
نويسنده:اسکندر زند ؛ نويسنده:محمدعلی باغستانی ؛ نويسنده:محمدحسن هادی‌زاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 30000 ریال - 2 -260-324-964-978 انتخاب
4- اثر تقسیط کود نیتروژن بر کارایی مصرف علف‌کش در ذرت
نويسنده:بهنام ناوی ؛ نويسنده:حسام‌الرضا مرادی - آوای اندیشه - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -93-9968-964-978 انتخاب
5- راهنمای آفات، بیماریها و علفهای هرز مرکبات
نويسنده:یعقوب محمدعلیان - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - 208 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 7 -75-6598-964 انتخاب
6- شناسایی علف‌های هرز
نويسنده:بهرام میرشکاری - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 9 -25-7646-964 انتخاب
7- دانش علف‌های هرز: مبانی و روشها
نويسنده:فلوید اشتون ؛ نويسنده:توماس موناکو ؛ مترجم:حسین غدیری - دانشگاه شیراز - 700 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 2 -345-462-964 انتخاب
8- علفهای هرز و کنترل آنها
نويسنده:مریل راس ؛ نويسنده:کارول لیمبی ؛ مترجم:محمدحسن راشدمحصل - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 1550 نسخه - 35000 ریال - 7 -20-6023-964 انتخاب
9- واژه‌نامه علوم علفهای هرز
نويسنده:فریبا میقانی ؛ نويسنده:اسکندر زند - کتاب پایتخت - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 3 -0-90620-600-978 انتخاب
10- دانش علف‌های هرز: مبانی و روش‌ها
نويسنده:فلوید اشتون ؛ نويسنده:توماس موناکو ؛ مترجم:حسین غدیری - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 720 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 2 -345-462-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5