لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (9)
تالیف (48)
ترجمه (17)
تهران (35)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رهیافتهای اکولوژیکی مدیریت علفهای هرز
نويسنده:میگل‌ای. آلتیری ؛ نويسنده:مت لیبمن ؛ مترجم:علیرضا کوچکی - دانشگاه فردوسی مشهد - 458 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 4 -41-5782-964 انتخاب
2- بیولوژی و کنترل علفهای هرز
نويسنده:محمدحسن راشدمحصل ؛ نويسنده:حسین نجفی ؛ نويسنده:مهری‌دخت اکبرزاده - دانشگاه فردوسی مشهد - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -15-5782-964 انتخاب
3- کنترل علفهای هرز: اصول و روشها
نويسنده:محمدرضا موسوی - مرز دانش - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -34-9900-964-978 انتخاب
4- کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز
نويسنده:هوشنگ سرداربنده - فدک ایساتیس - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -47-8598-964 انتخاب
5- رهیافتهای اکولوژیکی مدیریت علفهای هرز
نويسنده:میگل‌ای. آلتیری ؛ نويسنده:مت لیبمن ؛ مترجم:علیرضا کوچکی - دانشگاه فردوسی مشهد - 458 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -41-5782-964-978 انتخاب
6- آشنایی با ادوات مکانیکی مبارزه با علف‌های هرز: با نگاهی به مبارزه مکانیکی با علف‌های هرز مزارع نیشکر
گردآورنده:ساسان عبدالهی‌لرستانی - کردگار - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 180000 ریال - 7 -068-281-600-978 انتخاب
7- اصول مدیریت علفهای هرز
نويسنده:ریچارد آلدریچ ؛ مترجم:محمدحسن راشدمحصل ؛ نويسنده:رابرت کرمر - دانشگاه فردوسی مشهد - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 39000 ریال - 5 -132-386-964 انتخاب
8- علف‌های هرز مزارع گندم و روش‌های کنترل آنها
نويسنده:عبدالله حسن‌زاده‌قورت‌تپه ؛ نويسنده:غلامرضا خلیل‌زاده ؛ ويراستار:مهناز زاهدمنش - جهاد دانشگاهی واحد ارومیه - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 5 -28-5936-600-978 انتخاب
9- مدیریت پایدار علف‌های هرز
نويسنده:هارمیندر سینگ ؛ نويسنده:دیزی‌رنی باتیش ؛ نويسنده:راویندر‌کومار کوهلی - دانشگاه فردوسی مشهد - 928 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 7 -207-386-964-978 انتخاب
10- کاربرد گیاهان زراعی دگرآسیب برای کنترل علف‌های هرز
نويسنده:خاور جبران ؛ مترجم:مهتاب صالحی ؛ ويراستار:گودرز احمدوند - دانشگاه نهاوند - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -1-98637-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7