ابزار وبمستر

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (85)
تاليف (127)
ترجمه (1)
تهران (111)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (58)
تعداد يافت شده (128) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- سبک‌شناسی (2) نثر (رشته ادبیات فارسی)
سیروس شمیسا ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی - دانشگاه پیام نور - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ريال - 2 -265-455-964 انتخاب
2- سبک‌شناسی نثر
سیروس شمیسا - میترا - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2500 نسخه - 17000 ريال - 5 -11-5998-964 انتخاب
3- برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی: نثرنویسان قرن پنجم و ششم هجری. قمری
محقق:بدرالسادات عیوقی ؛ ويراستار:نگار انوری - عیوقی - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ريال - 1 -39-8291-964-978 انتخاب
4- نقد نثر فارسی در دوره مغول
حسین میرفخرایی - نشر ثالث - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 25000 ريال - 7 -183-380-964 انتخاب
5- هویت ایرانی و زبان فارسی
شاهرخ مسکوب ؛ مقدمه:مجتبی مقدم - نشر و پژوهش فرزان روز - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ريال - 964-321-012-X انتخاب
6- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
محمدتقی بهار - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 450 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 1000 نسخه - 3 -0871-00-964-978 انتخاب
7- برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی: نثرنویسان قرن ششم و هفتم هجری. قمری
بدرالسادات عیوقی ؛ ويراستار:نگار انوری - عیوقی - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 8 -43-8291-964-978 انتخاب
8- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی: برای تدریس در دانشکده و دوره دکتری ادبیات
محمدتقی بهار - زوار - 442 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1650 نسخه - 7 -131-401-964 انتخاب
9- سبک‌شناسی نثر
سیروس شمیسا - نشر میترا - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2000 نسخه - 22000 ريال - 5 -11-5998-964 انتخاب
10- انواع نثر فارسی
منصور رستگارفسایی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 87000 ريال - 6 -564-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]