لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(335)
چاپ مجدد (573)
تالیف (783)
ترجمه (125)
تهران (731)
شهرستان (177)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (908) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لطایفی از قرآن کریم
نويسنده:سیدمحمود محمدی‌برازجانی - لوح محفوظ - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 1 -40-6770-964 انتخاب
2- تذکره الاولیاء: بر اساس نسخه رینولد آلن نیکلسون
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ ويراستار:بهمن خلیفه‌بناروانی - طلایه - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 68000 ریال - 4 -52-7751-964 انتخاب
3- کشف الاسرار و عده الابرار: معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری: تفسیر سوره الرحمن الی آخر سوره الحدید
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ به‌اهتمام:علی‌اصغر حکمت - امیرکبیر - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -1695-00-964-978 انتخاب
4- ترجمه کلیله و دمنه
مترجم:نصرالله‌بن‌محمد نصرالله‌منشی ؛ مصحح:مجتبی مینوی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 472 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 24 سال 1382 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -0155-00-964 انتخاب
5- کشف الاسرار و عده الابرار: معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری: تفسیر سوره المائده تا آخر سروه الاعراف
نويسنده:احمدبن‌محمد میبدی ؛ به‌اهتمام:علی‌اصغر حکمت - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 858 صفحه - (در10جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1382 - 1500 نسخه - 1 -0344-00-964 انتخاب
6- سمک عیار
نويسنده:فرامرز‌بن‌خداداد ارجانی ؛ مصحح:پرویز خانلری - بهزاد - 642 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 7 -68-2569-964-978 انتخاب
7- روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی: از سوره فاتحه تا آیه 66 سوره بقره
نويسنده:حسین‌بن‌علی‌ ابوالفتوح‌رازی ؛ ويراستار:محمدحسن خزاعی ؛ ويراستار:محمدمهدی ناصح - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 400 صفحه - (در20جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 310000 ریال - 3 -516-444-964-978 انتخاب
8- روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی: از سوره مزمل تا سوره ناس
نويسنده:حسین‌بن‌علی‌ ابوالفتوح‌رازی ؛ مصحح:محمدمهدی ناصح ؛ مصحح:محمدجعفر یاحقی - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 552 صفحه - (در20جلد ) - جلد 20 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 340000 ریال - 0 -408-971-964-978 انتخاب
9- کلیله و دمنه: بر اساس دو نسخه معتبر مرحوم مجتبی مینوی و علامه حسن حسن‌زاده آملی
نويسنده:نصرالله‌بن‌محمد نصرالله‌منشی ؛ شارح:حسین حداد ؛ مصحح:مجتبی مینوی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 720 صفحه - پالتویی (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 6 -404-417-964 انتخاب
10- روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی: از آیه 60 سوره کهف تا سوره حج
نويسنده:حسین‌بن‌علی‌ ابوالفتوح‌رازی ؛ ويراستار:محمدحسن خزاعی ؛ ويراستار:محمدمهدی ناصح - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 484 صفحه - (در20جلد ) - جلد 13 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 73000 ریال - 5 -525-444-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 91