لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شریعت - شهر اسلامی
نويسنده:اسلام کرمی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 5 -5028-10-964-978 انتخاب
2- ساختار محله در شهرهای اسلامی
نويسنده:محمدجواد بسطامی - نگارستان غرب - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -00-8973-600-978 انتخاب
3- پویایی بافت تاریخی در بازار اراک
نويسنده:علیرضا حاجی‌محمدرضاتهرانی ؛ نويسنده:لیلا اصلاحی - علیرضا حاجی‌محمدرضاتهرانی - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 1 -8449-04-600-978 انتخاب
4- معنویت و الگوی شکوفایی: شهرهای ایرانی اسلامی پایدار
نويسنده:مسعود نصرتی - مهرگان دانش - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -86-2678-964-978 انتخاب
5- مدیریت شهری از دیدگاه امام خمینی (ره): شناسایی نظام‌مند شاخص‌ها و مولفه‌های مدیریت شهری در کشور براساس اندیشه امام خمینی
نويسنده:محمد جلیلی ؛ نويسنده:محمد آئینی ؛ نويسنده:محمد عبدالحسین‌زاده - پژوهشکده ‌امام‌ خمینی (‌س) و انقلاب ‌اسلامی‌، معاونت ‌پژوهشی - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 8 -87-7986-964-978 انتخاب
6- طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی
نويسنده:حجت‌اله شرفی ؛ نويسنده:غلامعلی شکور - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 2 -5115-10-964-978 انتخاب
7- توسعه مدیریت شهری از منظر تمدن ایرانی اسلامی
نويسنده:سیدجلال عرفانیان ؛ نويسنده:سیدروح‌الله عربانیان - فرهوش - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 0 -58-8814-600-978 انتخاب
8- بازار در شهر اسلامی
نويسنده:علی‌رضا محمودیان ؛ نويسنده:مصطفی ملکی - نگارستان غرب - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 نسخه - 5 -3-96010-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1