لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (27)
تالیف (57)
ترجمه (20)
تهران (73)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خون و نفت: خاطرات یک شاهزاده ایرانی
نويسنده:منوچهر فرمانفرمائیان ؛ نويسنده:رخسان فرمانفرمائیان ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - 576 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1381 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 0 -149-311-964 انتخاب
2- نفت و توسعه‌ی سیاسی
نويسنده:ساناز میرزایی - پارسا - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 320000 ریال - 5 -02-6348-600-978 انتخاب
3- پژوهشی در مسائل سیاسی تاریخی نفت در ایران
نويسنده:سیدحسن اسلامی - ثارالله - 262 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -1-92087-964 انتخاب
4- آیت‌الله کاشانی و نهضت ملی شدن صنعت نفت
نويسنده:علی‌اصغر سلیمانی - والتین - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 5 -2-96754-600-978 انتخاب
5- مسایل سیاسی - اقتصادی نفت ایران
نويسنده:ایرج ذوقی - دانش‌پرور - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2500 نسخه - 45000 ریال - 1 -86-2543-964-978 انتخاب
6- نفت ایران عامل یا مانع توسعه؟
نويسنده:حسین شیخ‌زاده - شرکت سهامی انتشار - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -329-325-964-978 انتخاب
7- نفت در ژئواستراتژی جنگی
نويسنده:سیده‌معصومه حسینی - پارپیرار - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 8 -11-8615-600-978 انتخاب
8- مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران
نويسنده:ایرج ذوقی - پاژنگ - 394 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 9 -12-6077-964 انتخاب
9- اتکای بودجه عمومی کشور به نفت؛ فرصت یا تهدید؟
نويسنده:نیکنام هوشیار ؛ نويسنده:سجاد قاسمی - کیسان - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 90000 ریال - 6 -19-7481-600-978 انتخاب
10- گزارشی از رفتار سیاسی آمریکا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
زيرنظر:سیدعلی موجانی ؛ به‌اهتمام:ایرج ذوقی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 2 -029-361-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8