لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(183)
چاپ مجدد (115)
تالیف (292)
ترجمه (6)
تهران (242)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (298) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دمی با خیام
نويسنده:علی دشتی ؛ زيرنظر:مهدی ماحوزی - اساطیر - 390 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 5500 نسخه - 16200 ریال - 4 -61-5960-964 انتخاب
2- تصویری از ناصرخسرو
نويسنده:علی دشتی ؛ به‌اهتمام:مهدی ماحوزی - زوار - 354 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 300 نسخه - 25000 ریال - 7 -212-401-964 انتخاب
3- برگزیده اشعار رودکی و منوچهری
نويسنده:اسماعیل حاکمی - اساطیر - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 1 -06-5960-964-978 انتخاب
4- خیام صادق: مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام
گردآورنده:جهانگیر هدایت - نشر چشمه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 0 -82-5571-964 انتخاب
5- اندیشه‌های مردم‌شناسی در سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی
نويسنده:مصطفی جنتی‌فر - هزار معنا - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -5-92979-964-978 انتخاب
6- دوبیتی‌های باباطاهر عریان
نويسنده:محمد گودینی - نهمار - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -9-95120-600-978 انتخاب
7- تصویری از ناصرخسرو
نويسنده:علی دشتی ؛ به‌اهتمام:مهدی ماحوزی - زوار - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 500 نسخه - 125000 ریال - 7 -212-401-964 انتخاب
8- چارانه‌های خیام به پنج زبان: فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمان، عربی
نويسنده:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مترجم:نجم‌الدین یزدی - محمد حیدری - 304 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 3500 نسخه - 5 -4142-04-600-978 انتخاب
9- شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو
نويسنده:مهدی محقق ؛ ويراستار:حمیده حجازی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 630 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 6 -129-528-964-978 انتخاب
10- خیام نیشابوری در شعر معاصر عراق: بررسی دیوان اشعارعبدالوهاب البیاتی
نويسنده:اکرم روشنفکر ؛ نويسنده:ثریا رضایی‌فر ؛ ويراستار:علی لاغر‌فیروز‌جائی - کتیبه گیل - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -80-5466-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30