لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (51)
تالیف (33)
ترجمه (52)
تهران (82)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش غیر حضوری کارگردانی
نويسنده:مژگان بنی‌هاشمی - ایتا - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 نسخه - 3 -73-6890-964 انتخاب
2- میان دو سکوت: گفت‌و‌گو با پیتر بروک
نويسنده:پیتر بروک ؛ مترجم:علی منصوری ؛ ويراستار:محسن صلاحی‌راد - افراز - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 99000 ریال - 0 -802-243-964-978 انتخاب
3- شیوه‌های اجرایی (استیلیزاسیون در تئاتر)
نويسنده:ایرج افشاری‌اصل - نظری - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -369-289-600-978 انتخاب
4- شناخت نظام‌های تئاتر: استانیسلاوسکی، برشت، گروتفسکی و پیتربروک
نويسنده:شومیت میتر ؛ مترجم:عبدالحسین مرتضوی ؛ مترجم:میترا علوی‌طلب - قطره - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 300 نسخه - 150000 ریال - 7 -488-341-964-978 انتخاب
5- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 716 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -737-459-964 انتخاب
6- تئاتر و کارگردانی: 1880 - 1980
نويسنده:ژان‌ژاک روبین ؛ مترجم:مهشید نونهالی - نشر قطره - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 660 نسخه - 75000 ریال - 4 -306-341-964-978 انتخاب
7- اصول کارگردانی نمایش
نويسنده:الکساندر دین ؛ نويسنده:کارا لارنس ؛ مترجم:محمدباقر قهرمانی - نشر قطره - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 400 نسخه - 220000 ریال - 9 -356-341-964-978 انتخاب
8- تئاتر و کارگردانی: 1880 - 1980
نويسنده:ژان‌ژاک روبین ؛ مترجم:مهشید نونهالی - نشر قطره - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 400 نسخه - 195000 ریال - 4 -306-341-964-978 انتخاب
9- اصول کارگردانی تئاتر
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز، کتاب ماد - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 نسخه - 13500 ریال - 0 -237-305-964 انتخاب
10- اصول کارگردانی تئاتر
نويسنده:احمد دامود - نشر مرکز، کتاب ماد - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 1000 نسخه - 225000 ریال - 9 -237-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9