لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (54)
تالیف (36)
ترجمه (54)
تهران (86)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طرح و اجرای نمایش
نويسنده:پی‌یرهانری لارتوماس ؛ مترجم:پریچهر ریاحی - نشر قطره - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 120000 ریال - 1 -448-341-964-978 انتخاب
2- اصول کارگردانی نمایش
نويسنده:الکساندر دین ؛ نويسنده:کارا لارنس ؛ مترجم:محمدباقر قهرمانی - نشر قطره - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 400 نسخه - 220000 ریال - 9 -356-341-964-978 انتخاب
3- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 724 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 500 نسخه - 90500 ریال - 4 -737-459-964-978 انتخاب
4- وظایف کارگردان در تئاتر
نويسنده:هیو موریسون ؛ مترجم:حسن پارسایی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -702-435-964 انتخاب
5- 130 نکته در باب کارگردانی: مطالعات اجرا (2): کارگردانی
نويسنده:فرانک هاوزر ؛ نويسنده:راسل رایش ؛ مترجم:حمید احیاء - بیدگل - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -99-7806-600-978 انتخاب
6- تئاتر و کارگردانی: 1880 - 1980
نويسنده:ژان‌ژاک روبین ؛ مترجم:مهشید نونهالی - نشر قطره - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 4 -306-341-964-978 انتخاب
7- مبانی کارگردانی تئاتر
نويسنده:الکساندر دین ؛ نويسنده:لارنس کارا ؛ مترجم:مسعود اوحدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 512 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 400000 ریال - 4 -0680-12-964-978 انتخاب
8- تئاتر و کارگردانی: 1880 - 1980
نويسنده:ژان‌ژاک روبین ؛ مترجم:مهشید نونهالی - نشر قطره - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 660 نسخه - 75000 ریال - 4 -306-341-964-978 انتخاب
9- کارگردانی نمایشنامه: تحلیل، ارتباط‌شناسی، و سبک
نويسنده:فرانسیس هاج ؛ مترجم:منصور براهیمی ؛ مترجم:علی‌اکبر علیزاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 716 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 300 نسخه - 400000 ریال - 4 -737-459-964-978 انتخاب
10- کارگردانی تئاتر پست مدرن: آفرینش معنا در نمایش
نويسنده:جان ویتمور ؛ مترجم:صمد چینی‌فروشان - نمایش - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 4 -34-2747-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9