ابزار وبمستر

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (140)
تاليف (15)
ترجمه (209)
تهران (201)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (224) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- رویای شب نیمه‌ی تابستان به همراه "یادداشت‌های توضیحی مترجم"
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:مسعود فرزاد - دالیا - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ريال - 7 -6-94718-600-978 انتخاب
2- لیرشاه
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:جواد پیمان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 2 -251-445-964-978 انتخاب
3- مکبث
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی - گویش نو - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 45000 ريال - 7 -48-6382-600-978 انتخاب
4- هر طور میل شماست
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی ؛ مصحح:نسرین محمدی - موسسه نشر تیر - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 6000 ريال - 964-6581-03-X انتخاب
5- اتلو: داستان غم‌انگیز اتلو مغربی در وندیک
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:ابوالقاسم قراگوزلو - نیلوفر - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5500 نسخه - 6000 ريال - 0 -043-448-964 انتخاب
6- شاه لیر، مکبث
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:نسرین پوربهروز - کتاب‌ همراه - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 3000 ريال - 5 -67-6034-964 انتخاب
7- مکبث: تراژدی در پنج پرده
ویلیام شکسپیر ؛ مقدمه:موریس مترلینگ ؛ مترجم:عبدالرحیم احمدی - نشر قطره - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 400 نسخه - 90000 ريال - 2 -496-119-600-978 انتخاب
8- اتلو: داستان غم‌انگیز اتلو مغربی در وندیک
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:ابوالقاسم خان‌ناصرالملک - نیما - 156 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 300 ريال - انتخاب
9- هیاهوی بسیار برای هیچ
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:عبدالحسین نوشین - نشر قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 400 نسخه - 75000 ريال - 5 -411-341-964-978 انتخاب
10- لیرشاه
ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:جواد پیمان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 2000 نسخه - 9000 ريال - 8 -251-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]