لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (11)
تالیف (2)
ترجمه (32)
تهران (29)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنج حکایت
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت - ققنوس - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 21000 ریال - 7 -560-311-964 انتخاب
2- پنج نمایشنامه
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:ابوالحسن تهامی - موسسه انتشارات نگاه - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300 نسخه - 700000 ریال - 4 -307-376-600-978 انتخاب
3- نمایشنامه شاه لیر
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - دات - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 1 -07-8898-964-978 انتخاب
4- یک تراژدی در فلورانس و سالومه
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:محمدرضا مکوندی - قطره - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400 نسخه - 90000 ریال - 6 -881-119-600-978 انتخاب
5- ویرا یا نیهیلیست‌ها
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:محمدامین غیاثی - امیرکبیر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 55000 ریال - 8 -1709-00-964-978 انتخاب
6- مانفرد
نويسنده:جورج‌گوردون بایرون ؛ مترجم:حسین قدسی - نشر نی - 142 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 220000 ریال - 7 -477-185-964-978 انتخاب
7- اهمیت ارنست‌بودن = The importance of being Earnest
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:ایوب آقاخانی ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - آسمون ریسمون - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 150000 ریال - 2 -4-97093-600-978 انتخاب
8- مانفرد
نويسنده:جورج‌گوردون بایرون ؛ مترجم:حسین قدسی - نشر نی - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -477-185-964-978 انتخاب
9- سارداناپال
نويسنده:جورج‌گوردون بایرون ؛ مترجم:ناهید قادری - متیس - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 5 -9-97316-600-978 انتخاب
10- نمایشنامه شاه لیر
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:محمود اعتمادزاده - نشر ورجاوند - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -40-7656-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4