لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الهام برای زنان شاغل معاصر
نويسنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:نرگس عبدی‌آب‌بخشانی ؛ ويراستار:حجت گودرزی - اردوی سوره - 132 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -01-6419-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1