لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش سالانه اقتصادی استان ایلام (1396)
- جوهر حیات - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 1 -79-8700-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1