لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(246)
چاپ مجدد (138)
تالیف (290)
ترجمه (94)
تهران (257)
شهرستان (127)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (54)

تعداد یافت شده (384) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با اصول تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:یدالله آزادی - طاق‌ بستان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 14500 ریال - 9 -07-5905-964 انتخاب
2- ورزش و تربیت بدنی برای همه
نويسنده:زهرا ریسمانباف ؛ نويسنده:نجمه افشه - راز نهان - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -277-448-600-978 انتخاب
3- مبانی تربیت بدنی، علوم ورزشی و ورزش
نويسنده:دبورا ووست ؛ نويسنده:چارلز‌آ. بوچر ؛ مترجم:احمد آزاد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 572 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 83000 ریال - 5 -671-530-964-978 انتخاب
4- راهنمای تندرستی و ورزش
نويسنده:محمد پوررنجبر ؛ نويسنده:عبدالحمید زیتونلی - فانوس،دانشگاه علوم پزشکی کرمان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -09-8056-600-978 انتخاب
5- اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:احمد آذربانی ؛ نويسنده:رضا کلانتری - آییژ - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 0 -91-8397-964 انتخاب
6- اصول سازمان و مدیریت ورزشی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:مهوش نوربخش ؛ نويسنده:حمید قاسمی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -18-5543-600-978 انتخاب
7- مبانی تربیت بدنی و ورزش: کتاب برگزیده شاخه تربیت بدنی و علوم ورزشی: سال 1381 - 1375
نويسنده:دبورا ووست ؛ مترجم:چارلزاوگاستس بوشر ؛ مترجم:احمد آزاد - موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -04-6665-964 انتخاب
8- تربیت بدنی عمومی (1)
نويسنده:فرهاد صفری ؛ نويسنده:اکرم عتیقه‌چی - تخت سلیمان،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 14500 ریال - 5 -10-8070-964 انتخاب
9- تربیت بدنی و علوم ورزشی
به‌اهتمام:فریبرز میرشاهی ؛ نويسنده:احد رضاپورنورمحمدی ؛ نويسنده:علی رستم‌دخت‌مسندشهری - پیک علوم - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -14-2916-964-978 انتخاب
10- مدیریت ریسک در فعالیت‌های ورزشی و تفریحی
نويسنده:جان ا. اسپنگلر ؛ نويسنده:دنیل پی. کانتون ؛ نويسنده:اندروتی پیتمن - ورزش - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 150000 ریال - 9 -04-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 39