لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (15)
تالیف (49)
ترجمه (23)
تهران (62)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخلاق در ورزش
نويسنده:مهدی مافی - تایماز - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 25000 ریال - 8 -24-6776-600-978 انتخاب
2- نظریات جدید جامعه‌شناسی و ورزش
نويسنده:محمدرضا مهرآئین - جامعه‌شناسان - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -3-90583-600-978 انتخاب
3- بایسته‌های تربیت بدنی و تاثیر آن بر مطالعات اجتماعی
نويسنده:حمیدرضا زراعتی ؛ نويسنده:ایمان نوع‌خواه - آپریس - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -2-98532-600-978 انتخاب
4- نظریات جدید جامعه‌شناسی و ورزش
نويسنده:محمدرضا مهرآئین - جامعه‌شناسان - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -3-90583-600-978 انتخاب
5- مشارکت ورزشی و مزایای آن
نويسنده:فریبا عسگریان ؛ نويسنده:بهرام اکبری ؛ نويسنده:سلمان جعفری - سخنوران - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -423-383-600-978 انتخاب
6- روابط انسانی، تئوری‌ها رهبری و جامعه‌شناسان سازمان ورزشی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
نويسنده: دپارتمان تربیت بدنی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 0 -252-335-600-978 انتخاب
7- عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر ورزش: ورزش بین‌المللی - تاریخچه المپیک با رویکرد دانش‌آموزی
نويسنده:پل بیشل ؛ نويسنده:اندی سیبسون ؛ نويسنده:جان تایلر - بامداد کتاب - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -005-206-964-978 انتخاب
8- کتاب تحلیلی مبانی روانی و اجتماعی در تربیت بدنی (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی)
نويسنده:سمیه قلی‌زاده ؛ ويراستار:مریم تراب‌انصاری - راه - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 5 -644-272-600-978 انتخاب
9- ورزش در نگاه نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی
نويسنده:اکبر طالب‌پور ؛ نويسنده:بهرام قدیمی - جامعه‌شناسان - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 300000 ریال - 3 -464-223-600-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی ورزش
نويسنده:مهربان پارسامهر - دانشگاه یزد - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 59000 ریال - 6 -64-5808-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8