لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(236)
چاپ مجدد (66)
تالیف (179)
ترجمه (123)
تهران (230)
شهرستان (72)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (302) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی ورزش: کتاب راهنمای علوم و پزشکی ورزشی
مترجم:غالب اچرش‌زاده - پژوهشگران نشر دانشگاهی - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 7 -94-8771-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی تیپرینگ
مترجم:پژمان معتمدی ؛ مترجم:سیدصدرالدین شجاع‌الدین ؛ مترجم:ابراهیم برارپور - حکیم هیدجی - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -86-5877-600-978 انتخاب
3- مباحثی در روانشناسی مربیگری
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:عبدالحمید احمدی - نگاه بوستان - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 300 نسخه - 160000 ریال - 0 -06-8233-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی تیپرینگ
مترجم:پژمان معتمدی ؛ مترجم:سیدصدرالدین شجاع‌الدین ؛ مترجم:ابراهیم برارپور - لوتس - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 40000 ریال - 2 -24-5788-600-978 انتخاب
5- روانشناسی ورزشی
نويسنده:سیدمحمدکاظم واعظ‌موسوی ؛ نويسنده:فتح‌الله مسیبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 7 -213-530-964-978 انتخاب
6- روانشناسی ورزش (مفاهیم و کاربردها)
نويسنده:ریچارداچ. کاکس ؛ مترجم:عباس صادقی ؛ مترجم:مهناز مرامی - دلکام - 514 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -8-97433-600-978 انتخاب
7- روان‌شناسی کوه‌نوردی
نويسنده:علیرضا احمدی ؛ ويراستار:حبیب منتظری - نیلوفران - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -13-6393-600-978 انتخاب
8- اصول تغذیه سالم در ورزشکاران (ارزیابی اختلالهای تغذیه‌ای - تشخیص - درمان)
نويسنده:خواکین دوسیل ؛ مترجم:توحید مبهوت‌مقدم ؛ مترجم:امیر مقدم - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 2 -1981-02-964-978 انتخاب
9- روان‌شناسی تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:محمدحسن فاطمی‌راد ؛ نويسنده:امیر خوشخو - وانیا - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 4 -94-6564-600-978 انتخاب
10- ورزش و تندرستی
نويسنده:محمد مشک‌افشان - مشک افشان - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -04-7139-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31