لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(213)
چاپ مجدد (62)
تالیف (162)
ترجمه (113)
تهران (206)
شهرستان (69)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (275) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
2- ورزشکاران و جوانان زیر چتر حجاب و عفاف
نويسنده:زینب فیضی - راه دکتری،سنجش و دانش - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 7 -068-465-600-978 انتخاب
3- پرورش ذهن در ورزش
نويسنده:عبدالله یزدانی - دوقلوها - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -51-6432-600-978 انتخاب
4- روان‌شناسی ورزشی (راهنمای مربیان و ورزشکاران)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:فرهاد هژبر - جهاد دانشگاهی، موسسه نشر جهاد - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2100 نسخه - 39000 ریال - 8 -13-7806-964-978 انتخاب
5- روانشناسی مسابقات ورزشی
نويسنده:بهروز گل‌محمدی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -14-6858-600-978 انتخاب
6- روابط بین سرسختی ذهنی، هیجان‌خواهی و خوش‌بینی در ورزشکاران
نويسنده:حسن یوسفی - نیک‌ورزان - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 9 -5-96577-600-978 انتخاب
7- اندیشه سلامت: مباحثی پیرامون تاثیر ورزش در سلامت جسم و روح انسان
نويسنده:علی ترکمان ؛ ويراستار:مهدی ابوطالبی‌یزدی - تکامل اندیشه - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -1-94725-600-978 انتخاب
8- روانشناسی ورزشی
نويسنده:سیدمحمدکاظم واعظ‌موسوی ؛ نويسنده:فتح‌الله مسیبی ؛ ويراستار:جمال یزدانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 7 -213-530-964-978 انتخاب
9- قهرمانان ورزشی از صعود تا افول
نويسنده:ابراهیم عباس‌زاده‌افشاری ؛ نويسنده:مهدی صمدی‌بهرامی - آرتین - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 40000 ریال - 2 -3-97607-600-978 انتخاب
10- اصول ورزش و اختلالات روانپزشکی
نويسنده:کوروش ساکی ؛ نويسنده:مصطفی رضایی‌طاویرانی ؛ نويسنده:وحدت اسماعیلی‌حیدرآباد - اندیشه ظهور - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 140000 ریال - 1 -7-93793-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28