لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(238)
چاپ مجدد (117)
تالیف (260)
ترجمه (95)
تهران (270)
شهرستان (85)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (355) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت ورزشی
نويسنده:رضا فرجی ؛ نويسنده:حبیب محمدپور - فراگیران دانش - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -61-6805-600-978 انتخاب
2- مدیریت رویدادهای ورزشی
نويسنده:عباس بنیان ؛ نويسنده:عباس نظریان‌مادوانی ؛ ويراستار:صغری سلمانی‌نژادمهرآبادی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -88-2651-964-978 انتخاب
3- مدیریت اوقات فراغت، ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:محمد احسانی ؛ ويراستار:سیدهادی رضوی - دانشگاه تربیت مدرس - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -78-7589-600-978 انتخاب
4- سبک‌های مدیریت و رهبری در ورزش
نويسنده:رحیم رمضانی‌نژاد ؛ نويسنده:ایمان حکیمی - عصر انتظار - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 73000 ریال - 7 -27-5751-600-978 انتخاب
5- مدیریت منابع انسانی: مروری بر رفتار سازمانی در ورزش
نويسنده:آلیسون جی دوهرتی ؛ مترجم:جواد آزمون ؛ ويراستار:مریم تاجیک - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -86-5605-964-978 انتخاب
6- کاربرد مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
نويسنده:پریوش نوربخش ؛ ويراستار:مهوش نوربخش ؛ گرافيست:المیرا میرموسوی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 8 -072-355-600-978 انتخاب
7- مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
نويسنده:مهرزاد حمیدی - بامداد کتاب - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 964-8131-83-X انتخاب
8- راهنمای جامع مدیریت ورزشی
نويسنده:علی مجدآرا - آوای ظهور - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 99000 ریال - 2 -15-5896-600-978 انتخاب
9- مجموعه مقالات علمی، پژوهشی و تخصصی مدیریت ورزشی
به‌اهتمام:ابوالفضل فراهانی - نشر علوم ورزشی - 706 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 499000 ریال - 5 -24-6467-600-978 انتخاب
10- مدیریت سازمان‌های ورزشی
نويسنده:مهرداد محرم‌زاده ؛ ويراستار:عبدالله طلوعی‌آذر ؛ ويراستار:حسن محمدزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 9 -27-6032-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36