لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (20)
تالیف (35)
ترجمه (23)
تهران (49)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
2- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
3- سیستم‌های تمرین در پرورش اندام: ویژه مربیان پرورش اندام و بدنسازی
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ ويراستار:عبدالمهدی نصیرزاده - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 165000 ریال - 6 -034-355-600-978 انتخاب
4- بدنسازی پیشرفته با قهرمان آسیا حمزه هوشمند
نويسنده:خشایار فخریان - شهریور،سوده - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -5-90949-964 انتخاب
5- پاورلیفتینگ و اصول علمی تمرینات قدرتی با وزنه
نويسنده:حسین اویسی - علم و ورزش - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 964-449-010-X انتخاب
6- عضلات بزرگ برنامه حجمی قهرمان حرفه‌ای پرورش اندام
نويسنده:مهدی اسماعیلی - فرازمان - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 50000 ریال - 1 -5-94458-600-978 انتخاب
7- پرورش اندام نوین 5
نويسنده:رابرت‌فرانسیس کندی ؛ به‌اهتمام:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ به‌اهتمام:ژیلا پویان - علم و ورزش - 64 صفحه - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
8- دایره‌المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مجید گرگ‌یراق ؛ نويسنده:مرتضی قدرتی - شناسنامه - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -4-97159-600-978 انتخاب
9- وزنه‌برداری و پرورش اندام
نويسنده:زد آلبا ؛ مترجم:حسین وجدانپرست - موسسه انتشارات تلاش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 6 -01-5750-964 انتخاب
10- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 6000 نسخه - 9000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6