لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(245)
چاپ مجدد (139)
تالیف (238)
ترجمه (146)
تهران (282)
شهرستان (102)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (384) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژیم غذایی برای بدنسازان
نويسنده:مسعود نقی‌زاده‌بایی ؛ ويراستار:مرضیه حسینی‌نژاد - به نشر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3300 نسخه - 5000 ریال - 6 -986-333-964 انتخاب
2- تغذیه کاربردی برای متخصصان آمادگی جسمانی و پزشکی ورزشی
مترجم:علی‌اکبر جهاندیده ؛ مترجم:آرزو ایلدر‌آبادی ؛ مترجم:اکرم شریفی‌مقدم - دانشیاران ایران - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -36-8118-600-978 انتخاب
3- تغذیه نوین ورزشکاران
نويسنده:اشکان آریایی‌نژاد ؛ نويسنده:محمد افخمی ؛ نويسنده:امین صالحی‌ابرقوئی - سروا،آوای مسیح - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -47-6262-964-978 انتخاب
4- تغذیه قدرتی برای بدنسازان
نويسنده:سوزان کلاینر ؛ مترجم:جواد گروهی - موسسه انتشارات تلاش - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -59-5750-964 انتخاب
5- 100 غذای برتر برای تناسب اندام
نويسنده:سارا اوون ؛ مترجم:سمیه موحدی‌فرد ؛ ويراستار:علی علی‌کریمی - همگرا - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 9 -7-91965-600-978 انتخاب
6- تغذیه ورزشی: از آزمایشگاه تا آشپزخانه
نويسنده:آسکرای. جاکندروپ ؛ مترجم:سیروس چوبینه ؛ مترجم:ساقی زعفرانیه - نشر ورزش - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 249000 ریال - 4 -65-7356-600-978 انتخاب
7- تغذیه
نويسنده:جواد صالحی - آنا طب - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -2-92261-600-978 انتخاب
8- مکمل‌های غذایی با رویکرد تندرستی و عملکرد ورزشی
نويسنده:مهدی روستایی ؛ نويسنده:امیرحسین پازوکی ؛ ويراستار:سیروس چوبینه - نشر علوم ورزشی - 202 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 225000 ریال - 8 -81-6467-600-978 انتخاب
9- غذاهای نیروزا جایگزین دوپینگ (بانضمام معرفی مکمل‌های جدید)
نويسنده:میشائیل هام ؛ مترجم:محمدرضا مباشر ؛ ويراستار:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1050 نسخه - 22000 ریال - 8 -039-449-964 انتخاب
10- ورزش و تغذیه
نويسنده:کامران تیموری - آرمان برتر - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4000 نسخه - 8000 ریال - 7 -02-8506-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 39