لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(239)
چاپ مجدد (137)
تالیف (232)
ترجمه (144)
تهران (276)
شهرستان (100)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (376) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورزش و تغذیه در فرهنگ ایرانی
نويسنده:محمد دریایی - سفیر اردهال - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 0 -14-5127-600-978 انتخاب
2- مکمل کربوهیدراتی و ضربان قلب
نويسنده:امین طالب‌الحق‌کاخکی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -134-453-600-978 انتخاب
3- راهنمای تغذیه در ورزش
نويسنده:مریلین‌شاپ پیترسون ؛ نويسنده:کیت پیترسون ؛ مترجم:پروانه دادبخش - دانشگاه فردوسی مشهد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 8 -05-5782-964 انتخاب
4- مکمل‌ها و داروهای نیروزا در ورزش (به همراه روش‌ها و داروهای کاهش وزن)
نويسنده:محمدرضا دهخدا ؛ نويسنده:کیوان شعبانی‌مقدم ؛ نويسنده:مهدی روزبهانی - بامداد کتاب ،ورزش - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 179000 ریال - 8 -61-2585-964-978 انتخاب
5- اصول تغذیه در ورزش
نويسنده:منا مختاری - روزنامه بین‌المللی خبر ورزشی - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -9085-06-964 انتخاب
6- نکاتی در باب تناسب اندام
نويسنده:دیوید کمرون ؛ مترجم:فرزانه شیخ‌الاسلامی - دارالهدی - 58 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -405-497-964-978 انتخاب
7- تغذیه سالم راهنمایی برای تغذیه (تغذیه برای ورزش و تمرین)
نويسنده:لوآن اسمالین ؛ نويسنده:مری‌بی گروونر ؛ مترجم:فرحناز ابراهیمی - فرهنگ زبرجد - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 150000 ریال - 3 -22-6827-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی، تغذیه و آناتومی تنیس
نويسنده:پل روترت ؛ مترجم:سمیه انتصاری ؛ مترجم:مصطفی آرمان‌فر - طنین دانش - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 195000 ریال - 0 -16-8319-600-978 انتخاب
9- تغذیه علمی و قدرتی برای ورزشکاران
نويسنده:سوزان کلاینر ؛ نويسنده:مگی گرین‌وود-رابینسون ؛ مترجم:نازیلا رستمی - معیار علم - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 964-6651-50-X انتخاب
10- مبانی تغذیه ورزشی
نويسنده:فرد برونس ؛ نويسنده:سرستار کارگیل ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 9 -053-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38