لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (53)
تالیف (60)
ترجمه (36)
تهران (44)
شهرستان (52)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - راهیان سبز - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
2- چگونه شکم خود را کوچک کنیم؟
نويسنده:جنی آلن ؛ مترجم:حمیده نوروزی ؛ زيرنظر:پیام فرح‌بخش - شهیدی پور - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -51-8919-964-978 انتخاب
3- روشهای کوچک کردن شکم و راههای از بین‌بردن چربیها
نويسنده:شهناز چوپانکاره - راهیان سبز - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -61-5637-964 انتخاب
4- روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:عارف احتشام‌راد ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ زيرنظر:عزیزالله حاتمی - کتاب درمانی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -8-91950-964 انتخاب
5- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ نويسنده:دبورا مایکلز ؛ مترجم:محمود مزینانی - نشر پیدایش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -130-349-964 انتخاب
6- روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:عارف احتشام‌راد ؛ زيرنظر:عزیزالله حاتمی - کتاب درمانی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1383 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 4 -8-91950-964 انتخاب
7- جدیدترین روشهای کوچک‌ کردن شکم
نويسنده:افشین تاج‌دینی ؛ زيرنظر:محمد سرافرازیزدی - سخن توس - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -1-95720-964 انتخاب
8- تمرین‌های عضلات شکم
نويسنده:کریستوفر نورریز ؛ مترجم:محمدحسین علیزاده ؛ مترجم:شاهد علیزاده - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -04-2585-964 انتخاب
9- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ نويسنده:دبورا مایکلز ؛ مترجم:محمود مزینانی - نشر پیدایش - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3100 نسخه - 15000 ریال - 7 -130-349-964 انتخاب
10- لازار آنجلو: رازهای شکم 6 تکه من
نويسنده:لازار آنگلوف ؛ مترجم:عانگع اصلانیان ؛ ويراستار:آلیس ابراهیمی - برقعی - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 5 -07-7531-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10