لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (16)
تالیف (18)
ترجمه (10)
تهران (20)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه تحلیلی (مجموعه مقالات)
نويسنده:یوسف علی‌آبادی ؛ نويسنده:جرج‌ادوارد مور ؛ نويسنده:گاتلاب فرگ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -647-422-964-978 انتخاب
2- فلسفه تجربی انگلستان
نويسنده:سیدمحمد حکاک - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 2 -627-530-964-978 انتخاب
3- درآمدی بر مکاتب فلسفی معاصر غرب: پوزیتیویسم
نويسنده:محسن اخباری - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 300 نسخه - 145000 ریال - 2 -963-195-964-978 انتخاب
4- نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 250 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 180 ریال - انتخاب
5- پوزیتیویسم منطقی: رهیافتی انتقادی
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - انتخاب
6- فلسفه معاصر
نويسنده:فردریک‌چارلز کاپلستون ؛ مترجم:علی‌اصغر حلبی - زوار - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 9 -225-401-964 انتخاب
7- فلسفه تحلیلی (مجموعه مقالات)
نويسنده:یوسف علی‌آبادی ؛ نويسنده:جرج‌ادوارد مور ؛ نويسنده:گاتلاب فرگ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 62000 ریال - 2 -647-422-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های اثبات ریاضی
نويسنده:حسین بیات ؛ ويراستار:کبرا رضوی‌پاشابیگ - آسمان خیال - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 4 -213-229-964-978 انتخاب
9- رساله وین: بازنمود و سنجش مکتب فلسفی تحصل گروی منطقی یا آروین گروی حلقه دین
نويسنده:شمس‌الدین ادیب‌سلطانی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی،بنیاد فرهنگ و هنر ایران، مطالعه فرهنگها - 220 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
10- درآمدی بر مکاتب فلسفی معاصر غرب: پوزیتیویسم
نويسنده:محسن اخباری - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 145000 ریال - 2 -963-195-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3