لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (86)
تالیف (121)
ترجمه (0)
تهران (62)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
2- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
3- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1399 - 5000 نسخه - 180000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
4- شناسنامه شهید قاسم سلیمانی
گردآورنده:ناهید رحیمی - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 5000 نسخه - 8 -33-6745-622-978 انتخاب
5- شناسنامه شهید قاسم سلیمانی
گردآورنده:ناهید رحیمی - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 5000 نسخه - 8 -33-6745-622-978 انتخاب
6- شناسنامه شهید قاسم سلیمانی
گردآورنده:ناهید رحیمی - کتابک - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 8 -33-6745-622-978 انتخاب
7- سلیمانی عزیز
نويسنده:عالمه طهماسبی ؛ نويسنده:لیلا موسوی ؛ نويسنده:مهدی قربانی - حماسه یاران - 255 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 7 -67-7874-600-978 انتخاب
8- سلیمانی عزیز
نويسنده:عالمه طهماسبی ؛ نويسنده:لیلا موسوی ؛ نويسنده:مهدی قربانی - حماسه یاران - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 7 -67-7874-600-978 انتخاب
9- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
10- سربازان سردار: شجاعت‌ها و رشادت‌های سردار حاج‌قاسم سلیمانی و شهدای مدافع
نويسنده:مرتضی کرامتی‌مشکینی ؛ گرافيست:یوسف بلقان‌آبادی - سه نقطه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 5 -7-92270-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13