لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(834)
چاپ مجدد (1161)
تالیف (1993)
ترجمه (2)
تهران (1846)
شهرستان (149)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (319)

تعداد یافت شده (1995) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین دادرسی مدنی
نويسنده:قدرت‌الله واحدی - نشر میزان - 368 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
2- دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت
نويسنده:ناصر کاتوزیان - نشر میزان - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 9 -25-5997-964 انتخاب
3- اجرای احکام مدنی
نويسنده:بهرام بهرامی ؛ ويراستار:سعیده بهرامی ؛ ويراستار:محمدرضا زمانی‌درمزاری - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - 168 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 2 -0-93699-964 انتخاب
4- حقوق مدنی خانواده: نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر
نويسنده:ناصر کاتوزیان - انتشار،بهمن برنا - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 9 -022-325-964 انتخاب
5- اجرای احکام کیفری
نويسنده:بهرام بهرامی ؛ ويراستار:سعیده بهرامی ؛ ويراستار:محمدرضا زمانی‌درمزاری - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 0 -1-93699-964 انتخاب
6- حقوق مدنی اشخاص و محجورین
نويسنده:سیدحسین صفایی ؛ نويسنده:عباس قاسم‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 10000 نسخه - 15500 ریال - 3 -565-459-964 انتخاب
7- حقوق مدنی 6: عقود معین (یک) بیع - خیارات - بیع شرط - معاوضه - اجاره - جعاله - قرض - صلح - مضاربه
نويسنده:پرویز نوین ؛ نويسنده:عباس خواجه‌پیری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -49-5986-964 انتخاب
8- مجموعه نشست‌های قضایی: مسایل آیین دادرسی مدنی
گردآورنده: دفتر‌تحقیقات‌و‌پژوهش‌های‌قضایی - معاونت ‌آموزش‌ و تحقیقات ‌قوه ‌قضاییه - 292 صفحه - (در20جلد ) - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -04-8107-964 انتخاب
9- مجموعه نشست‌های قضایی: مسایل آیین دادرسی مدنی
گردآورنده: دفتر‌تحقیقات‌و‌پژوهش‌های‌قضایی - معاونت ‌آموزش‌ و تحقیقات ‌قوه ‌قضاییه - 468 صفحه - (در20جلد ) - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 8 -06-8107-964 انتخاب
10- مختصر حقوق مدنی: با تجدیدنظر کامل
نويسنده:محمدعلی موحد - سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -87-6285-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 200