ابزار وبمستر

چاپ اول(292)
چاپ مجدد (370)
تاليف (476)
ترجمه (186)
تهران (606)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسي و آموزشي (22)
تعداد يافت شده (662) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- سرزمین جاوید
ماریژان موله ؛ ارنست‌امیل هرتسفلد ؛ رومن گیرشمن - زرین - 635 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1381 - 4400 نسخه - 150000 ريال - 7 -057-407-964 انتخاب
2- امپراتوری هخامنشی
پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - نشر و پژوهش فرزان روز،نشر قطره - 1102 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 2 -078-321-964 انتخاب
3- سرزمین جاوید
ماریژان موله ؛ ارنست‌امیل هرتسفلد ؛ رومن گیرشمن - زرین - 646 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 22 سال 1388 - 1500 نسخه - 2 -054-407-964 انتخاب
4- تاریخ ایران باستان: از ورود آریاییها به ایران تا پایان هخامنشیان
شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی ؛ ويراستار:محمود جعفری‌دهقی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 246 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 8 -698-459-964-978 انتخاب
5- تاریخ ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
حسن پیرنیا - دنیای کتاب - 874 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1383 - 5000 نسخه - 6 -35-5870-964 انتخاب
6- تاریخ ایران قبل از اسلام (ایران قدیم)، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان
حسن پیرنیا - نشر نامک - 308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 0 -22-6895-964 انتخاب
7- ایران پیش از اسلام
بهروز رحمانی - یادداشت - 920 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1200 نسخه - 390000 ريال - 4 -77-6297-600-978 انتخاب
8- ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
حسن پیرنیا - اکباتان - 930 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2100 نسخه - 2 -07-5788-964 انتخاب
9- کهن دیار: مجموعه آثار ایران باستان در موزه‌های بزرگ جهان
بهنام محمدپناه - سبزان - 202 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1390 - 3000 نسخه - 85000 ريال - 7 -34-8249-964-978 انتخاب
10- تاریخ سیاسی هخامنشی
محمد داندامایف ؛ مترجم:فرید جواهرکلام - نشر و پژوهش فرزان روز - 536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1200 نسخه - 400000 ريال - 7 -310-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]