لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه‌ای مثل بهشت
نويسنده:سیدعلیرضا تراشیون - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 4 -267-441-600-978 انتخاب
2- خانه‌ای مثل بهشت
نويسنده:سیدعلیرضا تراشیون - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌) - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 4 -267-441-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1