لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (10)
تالیف (38)
ترجمه (29)
تهران (46)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و مبانی بازاریابی ورزشی
نويسنده:کریم زهره‌وندیان ؛ نويسنده:فرشته ابراهیمی - سرافرازان البرز - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 1950000 ریال - 6 -65-7349-600-978 انتخاب
2- مطالعات تفصیلی توسعه منابع مالی
نويسنده: سازمان‌تربیت‌بدنی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - سیب سبز - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 9 -12-8392-964 انتخاب
3- مبانی علم اقتصاد و اقتصاد در ورزش
نويسنده:بهرام یوسفی ؛ نويسنده:احمد حسنی ؛ نويسنده:سهراب دل‌انگیزان - دانشگاه رازی - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 7 -61-9992-964-978 انتخاب
4- اقتصاد در ورزش
نويسنده:بهرام قدیمی ؛ نويسنده:امیر امین‌مقدسی ؛ نويسنده:پرویز خلج‌امیرحسینی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -08-6167-622-978 انتخاب
5- کارآفرینی ورزشی: تئوری و عمل
نويسنده:دورن سیلتی ؛ نويسنده:سیمون چادویک ؛ مترجم:رضا محمدکاظمی - علم آفرین،پارس ضیاء - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 6 -44-5450-600-978 انتخاب
6- سرمایه‌گذاری برای مدیران ورزشی
نويسنده:جان‌ال کرامپتون ؛ مترجم:محمد حامی ؛ مترجم:یلدا عموزاده - نشر علوم ورزشی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 292000 ریال - 8 -49-6467-600-978 انتخاب
7- توسعه برنامه‌های موفق بازاریابی ورزشی
نويسنده:محمد احسانی ؛ نويسنده:سیدمرتضی عظیم‌زاده ؛ نويسنده:محسن زارع‌زارچی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 0 -58-6904-600-978 انتخاب
8- اقتصاد ورزش: اوقات فراغت و گردشگری
نويسنده:شمس‌الدین رضایی ؛ ويراستار:عزیز مراسلی ؛ ويراستار:حسن سلطانی - دانشگاه ایلام - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -24-6184-600-978 انتخاب
9- کارآفرینی ورزشی: تئوری و عمل
نويسنده:دورن سیلتی ؛ نويسنده:سیمون چادویک ؛ مترجم:حبیب هنری - حتمی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -17-6904-600-978 انتخاب
10- برندهای ورزشی
نويسنده:پاتریک بوشه ؛ نويسنده:دیتر هیلایرت ؛ نويسنده:گویلوم بودت - حتمی،شرکت جازیکا - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 175000 ریال - 5 -002-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7