لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (8)
تالیف (36)
ترجمه (23)
تهران (43)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملیات بلیط و مدیریت فروش در ورزش
نويسنده:جیمزتی. ریس ؛ مترجم:محسن اسماعیلی ؛ مترجم:نازنین راسخ - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -97-6858-600-978 انتخاب
2- باید و نبایدهای عوامل اجتماعی - اقتصادی (SES) در ورزش
نويسنده:هجیر مندنی‌پور‌شرف‌آباد‌سفلی ؛ نويسنده:محمدرضا هادی ؛ نويسنده:لیلا حسین‌خانی - گیوا - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -68-8479-600-978 انتخاب
3- مدیریت کسب و کار ورزش (استراتژیک و عملیاتی)
گردآورنده:لیندا ترن‌برت ؛ گردآورنده:دیوید حسن ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 210000 ریال - 5 -368-379-964-978 انتخاب
4- اقتصاد در ورزش
نويسنده:مارک‌ج. اشنفلدر ؛ مترجم:سیدمحمدحسین رضوی ؛ مترجم:محسن بلوریان - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 7 -62-9962-964-978 انتخاب
5- اقتصاد ورزش
نويسنده:ولادیمیر آندرف ؛ نويسنده:ژان‌فرانسوا نیس ؛ مترجم:اله‌وردی جزایری - بوستان - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 50000 ریال - 2 -48-6189-600-978 انتخاب
6- هواداران فوتبال
نويسنده:میلاد جانجان - فراگیر هگمتانه - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -217-219-600-978 انتخاب
7- بازاریابی ورزشی: دیدگاهی استراتژیک
نويسنده:متیو‌دی. شنک ؛ مترجم:کامبیز حیدرزاده ؛ مترجم:امین اسداللهی - ایده خلاقیت - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 7 -21-7539-600-978 انتخاب
8- اقتصاد ورزش: تئوری، شواهد و سیاست‌ها
نويسنده:بل داون‌وارد ؛ نويسنده:آلیستر داوسون ؛ نويسنده:ترودو دیونگه - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار)،دانشگاه جامع علمی کاربردی،مجموعه ورزشی شمال مرعش - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 5 -82-9962-964-978 انتخاب
9- بازاریابی و برندسازی ورزشی
نويسنده:مهدیقلی قلی‌دهنه ؛ نويسنده:عبدالرحمان کهن‌سال ؛ نويسنده:وحید بخت‌آزمارستمی - نوروزی - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 160000 ریال - 5 -967-449-600-978 انتخاب
10- مبانی علم اقتصاد و اقتصاد در ورزش
نويسنده:بهرام یوسفی ؛ نويسنده:احمد حسنی ؛ نويسنده:سهراب دل‌انگیزان - دانشگاه رازی - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 7 -61-9992-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6