لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (33)
تالیف (44)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش قرائت و تجويد قرآن (2): تجويد قرآن كريم
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:علی قاسمی - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 4 -27-7550-600-978 انتخاب
2- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء اول
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 164 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1386 - 5000 نسخه - انتخاب
3- آموزش مفاهیم قرآن با روش آسان "بصورت پرسش و پاسخ "جزء 30
نويسنده:مهدی محمودیان ؛ مقدمه:مهدی احدی - وفایی - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 8 -36-6013-964 انتخاب
4- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سی‌ام
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 نسخه - 12500 ریال - انتخاب
5- راهیان نور: پاسخهای جواد فروغی به پرسشهای جوانان و نوجوانان به همراه خاطرات و تصاویر
تهيه و تنظيم:جعفر صدری - موسسه ‌انتشارات ‌نبوی - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 2 -14-6405-964 انتخاب
6- قرآن در خانه: آموزش موضوعی و کاربردی، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء اول
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 170 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1387 - 10000 نسخه - انتخاب
7- قرآن در خانه: آموزش مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم با شیوه پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء دوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 162 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 4000 نسخه - انتخاب
8- قرآن در خانه: ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سی‌ام
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 202 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 17000 نسخه - انتخاب
9- پرسمان قرائت قرآن
تدوين:محمدجواد سعدی - موسسه بوستان کتاب - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1200 نسخه - 21000 ریال - 9 -273-548-964 انتخاب
10- قرآن در خانه: آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سی‌
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 10000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5