لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (33)
تالیف (44)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن در خانه: آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء پنجم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 162 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 نسخه - 9500 ریال - انتخاب
2- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء اول
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 166 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 40000 نسخه - 4 -3-93932-964 انتخاب
3- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سی‌ام
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 6000 نسخه - انتخاب
4- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - انتخاب
5- آموزش قرائت و تجوید قرآن (2)
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:علی قاسمی - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 4 -27-7550-600-978 انتخاب
6- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ به همراه سوالات برای اجرای مسابقات قرآنی در کلیه واحدها و مراکز فرهنگی، آموزش و مدا
نويسنده: واحدتحقیقات‌مرکز‌علوم‌قرآنی‌جبرئیل‌امین(ع) - نسیم کوثر - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 1 -52-2548-964-978 انتخاب
7- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - انتخاب
8- قرآن در خانه: آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء پنجم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 10000 نسخه - انتخاب
9- پرسمان قرائت قرآن
- موسسه بوستان کتاب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 5 -968-371-964 انتخاب
10- قرآن در خانه: آموزش مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم با شیوه پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء دوم
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 162 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 4000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5