لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (36)
تالیف (66)
ترجمه (43)
تهران (92)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امور مالی
نويسنده:سیدرضا حسینی - سیدرضا حسینی - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 7 -5703-04-600-978 انتخاب
2- بازارها، نهادها و ابزارهای مالی به همراه آموزش نرم افزار قیمت گذاری اختیار معامله Deriva Gem
نويسنده:سیدعلی نبوی‌چاشمی ؛ نويسنده:جابر قاسمی‌چالی - کارپی - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -8-92885-600-978 انتخاب
3- مدیریت مالی استراتژیک: نظام حسابداری بخش عمومی، روش حسابداری تعهدی...
نويسنده:ناصر فولادی‌نسب - مجال - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 8 -81-2718-964-978 انتخاب
4- دانشنامه ابزارها و نهادهای مالی: (با تاکید بر مدل‌های عملیاتی)‏‫ 400 ابزار مالی
نويسنده:امیررضا سوری ؛ نويسنده:طیبه رهنمون‌پیروج ؛ نويسنده:باقر ادبی - بازرگانی - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 590000 ریال - 5 -765-468-964-978 انتخاب
5- اقتصاد پول و بانکداری
نويسنده:حمید بهمن‌پور ؛ نويسنده:سعید مشیری - نشر نی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 300 نسخه - 250000 ریال - 5 -215-185-964-978 انتخاب
6- اقتصاد کلان مالی معاصر
نويسنده:تاد آ. کنوپ ؛ مترجم:منوچهر فکری‌ارشاد - ژرف - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1200 نسخه - 80000 ریال - 8 -41-8925-964-978 انتخاب
7- اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی
نويسنده:فردریک‌اس. میشکین ؛ مترجم:احمد شعبانی - دانشگاه امام صادق (ع) - 502 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 3 -046-214-600-978 انتخاب
8- اقتصاد پول و بانکداری
نويسنده:هوشنگ شجری ؛ نويسنده:محمد کمال‌زاده - هشت بهشت - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1600 نسخه - 9500 ریال - 0 -5-90648-964 انتخاب
9- تامین مالی و بازارهای مالی
نويسنده:کیث پیل‌بیم ؛ مترجم:حسین قضاوی - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - 1012 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 280000 ریال - 5 -56-5982-600-978 انتخاب
10- راهنمای بازارهای مالی: چرا این بازارها به وجود می‌آیند و چگونه عمل می‌کنند؟
نويسنده:مارک لوینسون ؛ مترجم:ساغر منشی ؛ ويراستار:مریم کامیاب - امین‌الضرب،اکونومیست - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 5 -5-99116-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11