لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظامهای بهره‌برداری از زمین در ایران (از ساسانیان تا سلجوقیان)
نويسنده:خسرو خسروی - نشر فرس - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 964-93833-1-X انتخاب
2- نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ایران: توصیف و تبیین‌وضعیت گذشته و حال و دورنمای آنها در آینده
نويسنده:محمد عبداللهی - وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره‌برداری، دفتر طراحی نظام بهره‌بردار - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7900 ریال - 6 -20-6165-964 انتخاب
3- سیاست‌های مناسب زمین‌داری در ایران
تدوين:مجتبی پالوج ؛ تدوين:علی خلدبرین ؛ تدوين:سیدمحمدعلی حاجی‌میرصادقی - موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - 908 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 1400000 ریال - 0 -016-494-600-978 انتخاب
4- بررسی نظام مالیات ارضی در دوره قاجار (از ابتدای سلسله قاجار تا انقلاب مشروطیت)
نويسنده:علی یعقوبی ؛ نويسنده:کریم یعقوبی - جوهر حیات - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 7 -5-92083-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1