لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (38)
تالیف (73)
ترجمه (2)
تهران (39)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جریان‌شناسی تفسیر تطبیقی
نويسنده:علی اسعدی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 167 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -195-298-600-978 انتخاب
2- آشنایی با ده تفسیر قرآن کریم
به‌اهتمام:حمید گروگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 272 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 21000 ریال - 2 -079-391-964 انتخاب
3- یادکردهای دین زرتشت در تفاسیر قرآن کریم
نويسنده:سجاد واعظی - شاملو - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -133-116-600-978 انتخاب
4- المدخل الی تاریخ التفسیر و المفسرین
نويسنده:حسین علوی‌مهر - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 300 نسخه - 265000 ریال - 5 -227-195-964-978 انتخاب
5- اضواء علی نصوص تفسیریه للقرآن الکریم
نويسنده:حامد صدقی ؛ نويسنده:خلیل پروینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -690-459-964-978 انتخاب
6- گزیده متون تفسیری فارسی
نويسنده:محمدمهدی رکنی‌یزدی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 24500 ریال - 7 -034-530-964 انتخاب
7- سبک‌شناسی مفسران: روش‌شناسی سیزده تفسیر قرآن
نويسنده:محمدحسن ربانی‌بیرجندی - سفیر اردهال - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 39000 ریال - 4 -74-5127-600-978 انتخاب
8- اضواء علی نصوص تفسیریه للقرآن الکریم
نويسنده:حامد صدقی ؛ نويسنده:خلیل پروینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 2 -690-459-964-978 انتخاب
9- گزیده متون تفسیری فارسی
نويسنده:محمدمهدی رکنی‌یزدی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 500 نسخه - 65000 ریال - 8 -034-530-964-978 انتخاب
10- پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن کریم (سده نخست هجری)
نويسنده:سهراب مروتی - نشر رمز - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 نسخه - 22000 ریال - 0 -4-93451-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8