ابزار وبمستر

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (5)
تاليف (13)
ترجمه (7)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (20) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- حقوق بین‌الملل و تطبیقی کار
آرتورو برونستین ؛ مترجم:سعیدرضا ابدی ؛ مترجم:اصلی عباسی - دراک - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 250000 ريال - 8 -52-2888-964-978 انتخاب
2- کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار
محمدرضا علویون - روشنگران و مطالعات زنان - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 20000 ريال - 3 -56-6751-964 انتخاب
3- کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار
محمدرضا علویون - روشنگران و مطالعات زنان - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 25000 ريال - 3 -56-6751-964 انتخاب
4- مقاو‌له‌نامه‌های‌ بین‌المللی کار
محمدرضا سپهری ؛ مترجم: موسسه کار و تامین اجتماعی - موسسه کار و تامین اجتماعی - 1278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 500 نسخه - 70000 ريال - 2 -53-6611-964 انتخاب
5- مقاوله‌نامه‌های بنیادین (شاخص‌های کاربردی)
علیرضا خوش‌کار ؛ محمدرضا عباسی - یادداشت - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ريال - 0 -88-6297-600-978 انتخاب
6- مقاو‌له‌نامه و توصیه‌نامه‌های‌ بین‌المللی کار
مترجم:سیدعزت‌الله عراقی ؛ مترجم:مهری ثقفی ؛ مترجم:فلاح تهرانی - موسسه کار و امور اجتماعی - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1000 نسخه - 20000 ريال - 2 -19-6611-964 انتخاب
7- Labour laws and global trade
B.A Hepple - خرسندی - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 300000 ريال - 3 -160-113-184-978 انتخاب
8- کارگران خردسال: نگاهی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و مقایسه آن با مقررات داخلی
شیرین عبادی - روشنگران و مطالعات زنان - 62 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - 500 ريال - انتخاب
9- حقوق بنیادین کار
محمدرضا سپهری - موسسه کار و تامین اجتماعی - 259 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 8 -33-6611-964 انتخاب
10- مقاو‌له‌نامه‌های‌ بین‌المللی کار
محمدرضا سپهری ؛ مترجم: موسسه کار و تامین اجتماعی - موسسه کار و تامین اجتماعی - 1428 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 400000 ريال - 8 -224-242-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]