لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (62)
تالیف (141)
ترجمه (8)
تهران (127)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت انبار پیشرفته
نويسنده:امیرحسین صالح‌پور - آموزشی تالیفی ارشدان - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 3 -547-995-600-978 انتخاب
2- مدیریت خرید و اصول انبارداری: مفاهیم کاربردی (واردات - صادرات)
نويسنده:نادر دیبایی - ترمه - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 9 -86-6327-964 انتخاب
3- اصول کارپردازی و انبارداری در سازمانهای دولتی و موسسات تولیدی
نويسنده:منوچهر امیرشاهی - مرکز آموزش مدیریت دولتی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 964-6517-03-X انتخاب
4- طراحی سیستم اطلاعاتی انبار در واحدهای صنعتی
نويسنده: گروه‌مهندسی‌جهاددانشگاهی‌صنعتی‌شریف - جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی شریف - 96 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1365 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
5- سیستمهای خرید و انبارداری
نويسنده:طهمورث حسنقلی‌پور ؛ نويسنده:رحیم محترم‌قلاتی ؛ نويسنده:مجید هوشمندی‌ماهر - نگاه دانش - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -167-157-964-978 انتخاب
6- سیستم‌های خرید، توزیع، انبارداری و مدیریت انبار
نويسنده:علی برخورداری - بهداد - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 7 -95-8203-600-978 انتخاب
7- انبارداری
نويسنده:مهران مولوی - رامان سخن - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150 نسخه - 540000 ریال - 9 -67-8914-600-978 انتخاب
8- اصول کارپردازی و انبارداری در سازمانهای دولتی و موسسات تولیدی
نويسنده:منوچهر امیرشاهی - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1381 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 964-6517-03-X انتخاب
9- مولفه‌های نظام مدیریت موجودی کالا
نويسنده:سانجای شارما ؛ مترجم:جلال حقیقت‌منفرد ؛ مترجم:سیدعلی هادوی - هرمان - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -58-6134-622-978 انتخاب
10- مدیریت و اطلاعات انبار
نويسنده:آلن راشتون ؛ نويسنده:فیل کروچر ؛ نويسنده:پیتر بیکر - دیموند بلورین - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 0 -17-8673-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15