لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(312)
چاپ مجدد (217)
تالیف (213)
ترجمه (316)
تهران (448)
شهرستان (81)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (125)

تعداد یافت شده (529) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی انسانی: خلاصه (Guyton 2000)
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:امید رضائی - دلشدگان - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5500 نسخه - 35000 ریال - 7 -15-8246-964 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مقدمه:سیدعلی حائری‌روحانی - اندیشه رفیع - 696 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 2 -229-987-964-978 انتخاب
3- کالبدشناسی عمومی برای رشته‌های دندان‌پزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی ...
نويسنده:سیدفخرالدین مصباح‌اردکانی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - 686 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -87-6874-964-978 انتخاب
4- چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:اصغر قاسمی - خسروی - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 119000 ریال - 9 -053-209-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2016
مترجم:هاشم حق‌دوست ؛ مترجم:صمد ناظمی ؛ مترجم:سودا غیبی - آثار سبحان،یاررس - 606 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 275000 ریال - 5 -88-6531-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی گایتون 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - سماط - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1100 نسخه - 0 -99-5789-964 انتخاب
7- آناتومی انسان
نويسنده:طوبا میرزاپور - محقق اردبیلی - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -380-344-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی عملی: برای دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
نويسنده:فرشته معتمدی ؛ نويسنده:تیموردخت(کاظمی) امیرتیمور ؛ نويسنده:فرزانه مهندس‌طریقی - دانشگاه شهید بهشتی - 220 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 340 ریال - انتخاب
9- بدن انسان
نويسنده:داریل واریزنگا ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - محراب قلم - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5500 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
10- فیزیولوژی به زبان ساده (بر اساس سیستم آموزشی پیشرفته کشور ژاپن)
نويسنده:اتسورو تاناکا ؛ نويسنده:کو بکوم ؛ نويسنده:کیوکو کویاما - عصر زندگی - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 180000 ریال - 0 -37-8088-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 53