لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (88)
تالیف (48)
ترجمه (86)
تهران (123)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (134) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
2- تئوری‌های انقلاب
نويسنده:آلوین‌استانفورد کوهن ؛ مترجم:علیرضا طیب - نشر قومس - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -38-5516-964-978 انتخاب
3- انقلاب‌های پرهیاهو
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 1 -091-369-964 انتخاب
4- آینده انقلاب
نويسنده:علی عسگری - کانون اندیشه جوان - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 7 -74-8711-964 انتخاب
5- روان‌شناسی اجتماعی نهضت عاشورا به ضمیمه مساله انسان امروز و اصل انتظار
نويسنده:حسن احمدی - موسسه ‌انتشارات‌ مشهور - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -25-8350-964 انتخاب
6- جنبش‌های انقلابی معاصر: در جست‌وجوی نظریه‌ی انقلاب
نويسنده:رشید شایگان‌پور - رسش - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -41-8049-964-978 انتخاب
7- ‏‫بحران‌های جمهوریت
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:امین عسکری‌زاده ؛ مترجم:فلورا عسکری‌زاده - گام نو - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 700 نسخه - 265000 ریال - 9 -56-6917-964-978 انتخاب
8- تئوریهای انقلاب
نويسنده:آلوین‌استانفورد کوهن ؛ مترجم:علیرضا طیب - نشر قومس - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -38-5516-964 انتخاب
9- انسان طاغی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 400 نسخه - 190000 ریال - 5 -606-341-964-978 انتخاب
10- انسان طاغی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 400 نسخه - 260000 ریال - 5 -606-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14