لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (94)
تالیف (50)
ترجمه (92)
تهران (130)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (142) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئوری‌های انقلاب
نويسنده:آلوین‌استانفورد کوهن ؛ مترجم:علیرضا طیب - نشر قومس - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -38-5516-964-978 انتخاب
2- آینده انقلاب
نويسنده:علی عسگری - کانون اندیشه جوان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 7 -74-8711-964 انتخاب
3- انقلاب
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - خوارزمی - 404 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1361 - 5500 نسخه - 650 ریال - انتخاب
4- آینده انقلاب
نويسنده:علی عسگری - کانون اندیشه جوان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2500 نسخه - 16000 ریال - 7 -74-8711-964 انتخاب
5- ریشه‌های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری: نقش ارباب و دهقان در روند نوین‌سازی
نويسنده:برینگتن مور ؛ مترجم:یوسف نراقی ؛ ويراستار:فیروزان زهادی - فرزان روز - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 550000 ریال - 6 -362-321-964-978 انتخاب
6- انسان طاغی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 400 نسخه - 400000 ریال - 5 -606-341-964-978 انتخاب
7- تئوری‌های انقلاب
نويسنده:آلوین‌استانفورد کوهن ؛ مترجم:علیرضا طیب - نشر قومس - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 4000 نسخه - 21000 ریال - 2 -38-5516-964 انتخاب
8- سیری در نظریه‌های انقلاب
نويسنده:مصطفی ملکوتیان - نشر قومس - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 2 -24-5516-964 انتخاب
9- انقلاب خاموش
نويسنده:محمدحسین قربانی‌زواره ؛ ويراستار:سعید دلفانی - نظری - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -412-289-600-978 انتخاب
10- سیری در نظریه‌های انقلاب
نويسنده:مصطفی ملکوتیان - نشر قومس - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 2 -24-5516-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15