لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (94)
تالیف (53)
ترجمه (92)
تهران (132)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (145) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انقلاب و بسیج سیاسی
نويسنده:حسین بشیریه - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 1 -3702-03-964 انتخاب
2- تئوری‌های انقلاب
نويسنده:آلوین‌استانفورد کوهن ؛ مترجم:علیرضا طیب - نشر قومس - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 2 -38-5516-964 انتخاب
3- رادیکال‌ها، انقلابی‌ها و تروریست‌ها
نويسنده:کالین‌جی. بک ؛ مترجم:محمد بابایی ؛ مترجم:ایرج همتی - لوگوس - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -07-6288-622-978 انتخاب
4- انسان طاغی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 200 نسخه - 240000 ریال - 5 -606-341-964-978 انتخاب
5- انقلاب در قرن بیست ‌و‌ یکم
نويسنده:کریس هارمن ؛ مترجم:مزدک دانشور - ثالث - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 185000 ریال - 6 -967-380-964-978 انتخاب
6- کالبدشکافی چهار انقلاب
نويسنده:کلارنس‌کرین برینتون ؛ مترجم:محسن ثلاثی - زریاب - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 27500 ریال - 2 -8-90108-964 انتخاب
7- سیری در نظریه‌های انقلاب
نويسنده:مصطفی ملکوتیان - نشر قومس - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -24-5516-964 انتخاب
8- تحول انقلابی: بررسی نظری پدیده انقلاب
نويسنده:چالمرز جانسون ؛ مترجم:حمید الیاسی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 168 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
10- سیری در نظریه‌های انقلاب
نويسنده:مصطفی ملکوتیان - نشر قومس - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -24-5516-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15