لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (19)
تالیف (33)
ترجمه (2)
تهران (28)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری نیکی آر. کدی و میشل فوکو
نويسنده:مهدی ابوطالبی ؛ نويسنده:رضا رمضان‌نرگسی ؛ ويراستار:امیر‌عباس رجبی - دفتر نشر معارف - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -417-531-964-978 انتخاب
2- نظریه‌های انقلاب
نويسنده:عباس منوچهری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 250 نسخه - 55000 ریال - 0 -540-459-964-978 انتخاب
3- فلسفه انقلاب اسلامی
نويسنده:محمد حقی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 185000 ریال - 7 -134-429-600-978 انتخاب
4- نظریه‌های انقلاب
نويسنده:عباس منوچهری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 8 -540-459-964 انتخاب
5- صورت‌بندی و تحلیل نظریه‌های انقلاب اسلامی
نويسنده:محمد حقی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 300 نسخه - 170000 ریال - 0 -305-195-964-978 انتخاب
6- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 83000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
7- بر بام گردباد
نويسنده:بهمن اصلاح‌پذیر - آزادمهر - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -21-8477-964-978 انتخاب
8- نظریه‌های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها
نويسنده:محمدحسین پناهی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -716-530-964-978 انتخاب
9- نظریه‌های انقلاب
نويسنده:عباس منوچهری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 500 نسخه - 16000 ریال - 0 -540-459-964-978 انتخاب
10- فلسفه انقلاب اسلامی در ایران: انقلاب اسلامی و آرمان وحدت امت اسلامی
نويسنده:حمید مولانا ؛ ويراستار:مریم عابدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سروش - 186 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 240000 ریال - 4 -1670-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4