لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (20)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حاج سیدمحمدرضا کازرونی فخرالتجار بوشهر در دوره قاجار
نويسنده:عبدالکریم مشایخی - صفحه سفید - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 300000 ریال - 2 -22-6599-964-978 انتخاب
2- تاریخ اقتصادی - اجتماعی بوشهر در دوره قاجاریه با تکیه بر نقش تجار و تجارت
نويسنده:رضا دشتی - موسسه ‌فرهنگی‌ و انتشاراتی‌ پازینه - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -27-5722-964 انتخاب
3- نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران (از مشروطه تاکنون)
نويسنده:احمد سیف - کرگدن - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 500000 ریال - 1 -8-97399-600-978 انتخاب
4- نگاهی به شیوه‌ی تولید مسلط نهضت انقلابی جنگل: سه رساله پیرامون نهضت انقلابی جنگل
نويسنده:غلامرضا فروتن‌فومنی - حرف‌نو - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 1 -182-112-600-978 انتخاب
5- استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران
نويسنده:احمد سیف - نشر رسانش - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 1 -20-7182-964 انتخاب
6- قرن گم شده: اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم
نويسنده:احمد سیف - نشر نی - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1650 نسخه - 46000 ریال - 9 -982-312-964 انتخاب
7- ایران و قضیه ایران
نويسنده:جورج‌ناتانیل‌کرزن کرزن ؛ مترجم:غلامعلی‌وحید مازندرانی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 824 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1388 - 1500 نسخه - 7 -326-445-964-978 انتخاب
8- تجار و دولت در عصر قاجار (از همزیستی تا رویارویی)
نويسنده:هادی رهبری - کویر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 8 -000-214-964-978 انتخاب
9- دولت و حکومت در ایران در دوره تسلط استعمار سرمایه‌داری (شیوه تولید مستعمراتی - طبقه پیوسته به استعمار سرمایه‌داری)
نويسنده:شاپور وراسانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -1202-00-964-978 انتخاب
10- تاریخ اقتصادی - اجتماعی بوشهر در دوره قاجاریه با تکیه بر نقش تجار و تجارت
نويسنده:رضا دشتی ؛ مقدمه:رضا شعبانی - موسسه ‌فرهنگی‌ و انتشاراتی‌ پازینه - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 6 -27-5722-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3