لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(104)
چاپ مجدد (230)
تالیف (124)
ترجمه (210)
تهران (319)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (334) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویای بازیگری (اصول، تکنیک‌ها و تمرینات بازیگری)
نويسنده:محسن کیانی - فرهنگ مانا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 65000 ریال - 6 -02-7571-600-978 انتخاب
2- صوت، صدا، گفتار
نويسنده:محمودرضا رحیمی - افراز - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1100 نسخه - 144000 ریال - 1 -678-243-964-978 انتخاب
3- فن بیان: تمرین‌های عملی
نويسنده:رضا شیرمرز ؛ زيرنظر:قطب‌الدین صادقی - نشر قطره - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -429-119-600-978 انتخاب
4- صدا و بیان برای بازیگر
نويسنده:داود دانشور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 198 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 150 نسخه - 120000 ریال - 9 -011-530-964-978 انتخاب
5- بازیگر و هدف
نويسنده:دکلن دونلن ؛ مترجم:علی منصوری - افراز - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 440000 ریال - 9 -812-243-964-978 انتخاب
6- شناخت نظام‌های تئاتر: استانیسلاوسکی، برشت، گروتفسکی و پیتربروک
نويسنده:شومیت میتر ؛ مترجم:عبدالحسین مرتضوی - قطره - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 26000 ریال - 4 -488-341-964 انتخاب
7- تکنیک بازیگری
نويسنده:استلا آدلر ؛ مترجم:احمد دامود - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1397 - 1200 نسخه - 189000 ریال - 6 -197-305-964-978 انتخاب
8- جایگاه تجربه در تئاتر
نويسنده:ویلیام گرنت ؛ نويسنده:بروس گولبرانسن ؛ نويسنده:باربارا سندبرگ - نشر قطره - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 8 -567-341-964 انتخاب
9- تکنیک بازیگری
نويسنده:استلا آدلر ؛ مترجم:احمد دامود - نشر مرکز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 1800 نسخه - 39000 ریال - 6 -197-305-964-978 انتخاب
10- مبانی بازیگری
نويسنده:مسعود گنجعلیخانی - خدمات فرهنگی کرمان - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 15000 ریال - 4 -59-5716-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34