لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(128)
چاپ مجدد (236)
تالیف (358)
ترجمه (6)
تهران (80)
شهرستان (284)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (364) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معادشناسی
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - نور ملکوت قرآن - 500 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 9 -19-7270-964-978 انتخاب
2- معادشناسی
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - علامه طباطبایی - 500 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1388 - 2000 نسخه - 4 -39-6533-964-978 انتخاب
3- ... سفر به عالم برزخ
نويسنده:علیرضا اسداللهی‌فرد - موسسه ‌انتشاراتی ‌صبح ‌پیروزی - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 6 -05-5800-964 انتخاب
4- معادشناسی
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی - علامه طباطبایی - 460 صفحه - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 3000 نسخه - 78000 ریال - 1 -30-6533-964-978 انتخاب
5- عالم برزخ: نگاهی به سرنوشت انسان از مرگ تا قیامت: بر اساس آیات قرآن، روایات ائمه‌ی اطهار (ع) و حکایات واقعی
نويسنده:عباسعلی کامرانیان - نشر مجنون - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 19500 ریال - 7 -16-7453-964 انتخاب
6- با همزاد در برزخ
نويسنده:پرویز حسین‌پور - حافظ نوین - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3100 نسخه - 15000 ریال - 0 -76-6180-964 انتخاب
7- مردگان از ما چه می‌خواهند؟: بانضمام یکصد و دوازده داستان و مطالب تکان دهنده از عالم برزخ و مردگان
نويسنده:معصومه‌بیگم آزرمی - تهذیب - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -47-7636-964-978 انتخاب
8- معاد، یا، بازگشت به سوی خدا
نويسنده:سیدمحمد شجاعی - شرکت سهامی انتشار - 304 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 3 -087-325-964 انتخاب
9- سیاحتی در قبر "سرگذشت ارواح در برزخ"
نويسنده:علی دری‌اصفهانی - نبوغ - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-7840-08-X انتخاب
10- سکرات مرگ
نويسنده:هادی خوبرو - نوای دانش - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 نسخه - 10000 ریال - 1 -71-8949-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37