لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (18)
تالیف (45)
ترجمه (2)
تهران (8)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شگفتی‌های برزخ: زندگی زیبا و شگفت‌انگیز انسان در عالم برزخ (ویژه جوانان و نوجوانان)
نويسنده:محمدعلی کریمی‌نیا - کوثر ادب - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 2 -2-95191-964 انتخاب
2- حیاه البرزخ حقیقه جواب الشبهات عن حیاه البرزخ
نويسنده:فیصل‌مختار مسعودی - آبانه - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -46-8697-600-978 انتخاب
3- برزخ و معاد از دیدگاه قرآن و روایات
نويسنده:محمدعظیم محسنی‌دایکندی ؛ ويراستار:سیدعلی‌محمد محمودیان - آشیانه مهر - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 2 -34-6164-600-978 انتخاب
4- سرگذشت ارواح در برزخ
نويسنده:اصغر بهمنی ؛ مقدمه:جعفر سبحانی‌تبریزی - سعید نوین - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 1 -23-6486-964 انتخاب
5- البرزخ: رویه من خلال القرآن الکریم و سنه الرسول (ص) و اهل بیته (ع)
نويسنده:جعفر باقری - مجمع علمی اهل البیت (ع) - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - انتخاب
6- جوله فی عالم البرزخ
نويسنده:محمدجواد مروجی‌طبسی - دارالرسول - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -1-96170-600-978 انتخاب
7- سرگذشت ارواح در برزخ
نويسنده:اصغر بهمنی ؛ مقدمه:جعفر سبحانی‌تبریزی - سعید نوین - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 1 -23-6486-964 انتخاب
8- شگفتی‌های برزخ: زندگی شگفت‌انگیز انسان در عالم برزخ (ویژه جوانان و نوجوانان)
نويسنده:محمدعلی کریمی‌نیا - کوثر ادب - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 2 -2-95191-964 انتخاب
9- شگفتی‌های برزخ: زندگی زیبا و شگفت‌انگیز انسان در عالم برزخ (ویژه جوانان و نوجوانان)
نويسنده:محمدعلی کریمی‌نیا - کوثر ادب - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -2-95191-964 انتخاب
10- عجائب الملکوت
نويسنده:محمدجواد مروجی‌طبسی - دارالرسول - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 6 -3-96170-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5