لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (105)
تالیف (104)
ترجمه (91)
تهران (156)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (38)

تعداد یافت شده (195) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاسیسات الکتریکی
نويسنده:علیرضا رضائی ؛ نويسنده:محمدرضا حسنی‌آهنگر - چرتکه - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 600 نسخه - 50000 ریال - 6 -80-6463-964-978 انتخاب
2- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:هادی سعادت ؛ مترجم:حیدرعلی شایانفر ؛ مترجم:شهرام جدید - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 5 -395-454-964 انتخاب
3- پیش‌بینی بازار برق در کوتاه مدت
نويسنده:نورالدین قدیمی ؛ نويسنده:سجاد سحرخانی ؛ نويسنده:حمید اسدی‌بقال - محقق اردبیلی - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -298-344-600-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی بهینه توسعه شبکه فوق توزیع
نويسنده:حسین فدایی‌اسرمی - ندای آریانا - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -40-5770-600-978 انتخاب
5- سیستم‌های قدرت الکتریکی
نويسنده:احد کاظمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 272 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 9 -037-454-964 انتخاب
6- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:هادی سعادت ؛ مترجم:احد کاظمی ؛ مترجم:شهرام جدید - دانشگاه علم و صنعت ایران - 440 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -394-454-964-978 انتخاب
7- مرجع منحصر به فرد برق ساختمان درجه 1
نويسنده:ایرج نجاری ؛ نويسنده:حسین فلاحی‌دهکی ؛ نويسنده:عباس مقدسی - سهادانش - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200 نسخه - 250000 ریال - 5 -100-181-600-978 انتخاب
8- هارمونیک‌ها و شبکه‌های قدرت
نويسنده:فرانسیسکوسی. دلارزا ؛ مترجم:مجید گندمکار ؛ مترجم:فرزاد مزین‌رام - قدیس - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -16-6450-600-978 انتخاب
9- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:محمد فرخی - شهرآب - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 128000 ریال - 4 -085-314-964-978 انتخاب
10- اصول کنترل فرکانس در سیستم‌های قدرت
نويسنده:سالار سلیمانی ؛ نويسنده:جعفر طاوسی - جوهر حیات - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -55-8700-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20