لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (94)
تالیف (97)
ترجمه (84)
تهران (143)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (38)

تعداد یافت شده (181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برق و الکتریسیته: الزامات، حفاظت، رفاه
نويسنده: واحد تدوین کتاب نشر برگا - برگا - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 16000 ریال - 8 -54-6551-600-978 انتخاب
2- تجهیزات نیروگاه (فشار قوی)
نويسنده:حمزه خواجه ؛ زيرنظر:احسان طیبی ؛ ويراستار:زهرا مرادپور - ماهواره - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 80000 ریال - 3 -311-459-600-978 انتخاب
3- سیستمهای قدرت الکتریکی
نويسنده:احمد کاظمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 280 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 9 -037-454-964 انتخاب
4- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:هادی سعادت ؛ مترجم:حیدرعلی شایانفر ؛ مترجم:شهرام جدید - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - 546 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 5 -395-454-964 انتخاب
5- سیستم‌های قدرت الکتریکی
نويسنده:احمد کاظمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -037-454-964 انتخاب
6- سیستم‌های قدرت الکتریکی
نويسنده:احمد کاظمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -038-454-964 انتخاب
7- تشریح کامل مسایل بررسی سیستمهای قدرت (1)
نويسنده:جابر فلاح‌اردشیر - آشینا،اطهران - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -027-208-600-978 انتخاب
8- تشریح کامل مسایل مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1)
نويسنده:جابر فلاح‌اردشیر - آشینا،اطهران - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -027-208-600-978 انتخاب
9- دینامیک و پایداری سیستم‌های قدرت
نويسنده:یان ماچوفسکی ؛ نويسنده:یانوش بیالک ؛ نويسنده:جیمزریچارد بامبی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 400 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -480-454-964 انتخاب
10- مبانی بررسی سیستمهای قدرت (1) (برای دانشجویان برق، گرایشهای قدرت، الکترونیک، مخابرات و کنترل)
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:سیدمحمدرضا موسوی‌تقی‌آبادی - باغانی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1-91532-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19