لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (96)
تالیف (100)
ترجمه (84)
تهران (145)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (38)

تعداد یافت شده (184) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع قدرت: روش‌های عملی و کاربردها
نويسنده:علی چودری ؛ نويسنده:دون کوال ؛ مترجم:حسن براتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول - 402 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 7 -4430-10-964-978 انتخاب
2- تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های قدرت
نويسنده:آلن‌ج. وود ؛ نويسنده:بروس ولنبرگ ؛ نويسنده:جرالدبی شبله - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - 682 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -360-457-964-978 انتخاب
3- آشنایی با سیستم‌های قدرت (مفاهیم، روش‌ها و کاربردهای عملی)
نويسنده:مهدی مظفری‌لقا ؛ نويسنده:مهدی بهرامی‌کوهشاهی ؛ نويسنده:اسماعیل مسلمی‌مهنی - هوشمند تدبیر - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 285000 ریال - 1 -77-7879-600-978 انتخاب
4- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:علیرضا صدیقی - مرکز نشر جهش - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 7 -237-178-964-978 انتخاب
5- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:هادی سعادت ؛ مترجم:حیدرعلی شایانفر ؛ مترجم:شهرام جدید - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - 552 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 1 -395-454-964-978 انتخاب
6- راهنمای رله و حفاظت اشنایدر "شامل کدهای ANSI رله‌های حفاظتی"
نويسنده:حمیدرضا فغانی ؛ نويسنده:رضا اسکندرزاده ؛ ويراستار:نازنین سامانی - سروش پایا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 5 -4-94228-600-978 انتخاب
7- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:محمود دیانی - موسسه علمی فرهنگی نص - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 2 -36-5801-964 انتخاب
8- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:هادی سعادت ؛ مترجم:احد کاظمی ؛ مترجم:شهرام جدید - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - 456 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -394-454-964 انتخاب
9- سیستم‌های قدرت الکتریکی: آشنایی با سیستمهای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
نويسنده:مهرداد عابدی - نهر دانش - 604 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -11-5714-600-978 انتخاب
10- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:علیرضا صدیقی - مرکز نشر جهش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -48-9978-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19