لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (12)
تالیف (23)
ترجمه (23)
تهران (32)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پایداری و کنترل سیستمهای قدرت
نويسنده:پرابها کندور ؛ مترجم:حسین سیفی ؛ مترجم:علی خاکی‌صدیق - دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی - 554 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 21500 ریال - 4 -01-6213-964 انتخاب
2- کنترل و تحلیل پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت
نويسنده:موندال دباسیش ؛ نويسنده:ابهیجیت چاکرابارتی ؛ نويسنده:آپاراجیتا سنگوپتابیکاش - دانشگاه محقق اردبیلی - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 249000 ریال - 9 -29-8569-600-978 انتخاب
3- بهره‌برداری و برنامه‌ریزی کارآمد سیستم‌های قدرت
نويسنده:لنارت سودر ؛ نويسنده:میکائل آملین ؛ مترجم:محمد طلوع‌عسکری - ایرانا - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 9 -06-6816-622-978 انتخاب
4- پایداری و کنترل سیستمهای قدرت
نويسنده:پرابها کندور ؛ مترجم:حسین سیفی ؛ مترجم:علی خاکی‌صدیق - دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی - 910 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 26500 ریال - 6 -00-6213-964 انتخاب
5- برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر قابلیت اطمینان کلیدهای قدرت
نويسنده:امین خدادادی - دانش پژوهان شریف یار - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 10000 نسخه - 450000 ریال - 7 -20-7125-622-978 انتخاب
6- تجدید ساختار و مقررات در صنعت برق
نويسنده:لوی-لی لای ؛ مترجم:سیدحسین حسینیان ؛ مترجم:محمدرضا طوماری‌کلانتری - شرکت برق منطقه‌ای تهران - 490 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 9 -9-95127-964 انتخاب
7- کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت و کاربرد آنها در شبکه‌های الکتریکی
نويسنده:انریکه آچا ؛ مترجم:محسن گیتی‌زاده ؛ مترجم:امین اکرمی - همارا - 492 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -18-6822-600-978 انتخاب
8- دینامیک و کنترل سیستم‌های قدرت
مترجم:محمود جورابیان ؛ مترجم:امین رئیس‌زاده - شرکت برق منطقه‌ای خوزستان - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
9- دینامیک و پایداری سیستم‌های قدرت
نويسنده:پیتر ساور ؛ نويسنده:آنا پای ؛ مترجم:مرتضی خاتمی - گل آفتاب،شرکت ‌برق ‌منطقه‌ای ‌خراسان،شرکت ‌تعمیر و نگهداری‌ تاسیسات‌ انتقال‌ نیرو - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 8 -14-5599-964 انتخاب
10- تجزیه، تحلیل و پایداری پروفیل ولتاژ در سیستم‌های قدرت
نويسنده:علی‌حسین بیرانوند ؛ نويسنده:پری حسنوندی ؛ ويراستار: شورای بررسی موسسه انتشاراتی آفتاب گیتی - آفتاب گیتی - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 9 -051-245-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5