لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (3)
تالیف (19)
ترجمه (1)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نصب شیشه
نويسنده:استنلی تامپسون ؛ مترجم:مهرداد حبیبی ؛ مترجم:داوود ملکی - یزدا - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 250000 ریال - 8 -596-165-600-978 انتخاب
2- شیشه: ساختار، خواص و کاربرد
نويسنده:واهاک مارقوسیان - دانشکده علم و صنعت ایران - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 65000 ریال - 4 -423-454-964 انتخاب
3- هنر تراش شیشه و آب‌طلاکاری روی شیشه، کریستال و سرامیک: هنرجویان و کارآموزان مراکز آموزش ...
نويسنده:ابراهیم نباتی ؛ نويسنده:ابوالقاسم گرامی‌نژاد - ادبستان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 6 -85-6673-964 انتخاب
4- فرهنگ تئوری و تکنولوژی شیشه (انگلیسی - آلمانی - فارسی)
نويسنده:بهمن میرهادی ؛ ويراستار:شهرام تقی‌زاده‌انصاری - بهمن میرهادی - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 300 نسخه - 40000 ریال - 5 -477-330-964-978 انتخاب
5- شیشه: ساختار، خواص و کاربرد
نويسنده:واهاک مارقوسیان - دانشگاه علم و صنعت ایران - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -423-454-964 انتخاب
6- کارگاه تراش روی شیشه
نويسنده:پرویز قلی‌زاده ؛ نويسنده:سارا رستخیز ؛ ويراستار:نوشین قبدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 70000 ریال - 3 -930-530-964-978 انتخاب
7- شیشه‌های پیشرفته
نويسنده:بهمن میرهادی ؛ نويسنده:بهزاد مهدی‌خانی - بهمن میرهادی - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 300 نسخه - 7 -4488-04-964-978 انتخاب
8- مواد اولیه ویژه در صنعت شیشه
نويسنده:بهزاد جانی‌پور ؛ نويسنده:بهمن میرهادی ؛ ويراستار:محمدحسین ماجدی‌اردکانی - بهزاد جانی‌پور،بهمن میرهادی - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 300 نسخه - 9 -0073-04-964-978 انتخاب
9- صنعت شیشه
گردآورنده:علیرضا رهنماحسن‌آبادی ؛ گردآورنده:محمدپوریا ابراهیمی ؛ ويراستار:سمیه مظفری - امیرفدک - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 2 -51-6521-622-978 انتخاب
10- شیشه‌های رنگی سیلیکات سدیمی آهن‌دار
نويسنده:بهمن میرهادی ؛ نويسنده:بهزاد مهدی‌خانی - بهمن میرهادی - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 300 نسخه - 9 -4129-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2