لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(157)
چاپ مجدد (138)
تالیف (194)
ترجمه (101)
تهران (213)
شهرستان (82)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (61)

تعداد یافت شده (295) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حرکات اصلاحی (شناسایی و تجویز تمرینها)
نويسنده:حسن دانشمندی ؛ نويسنده:محمدحسین علیزاده ؛ نويسنده:رضا قراخانلو - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 9 -822-459-964 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزشی (انرژی و تغذیه)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 632 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 4000 نسخه - 43000 ریال - 4 -489-459-964 انتخاب
3- فیزیولوژی تمرینات موازی
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور ؛ نويسنده:مهدیه نصیری‌اوانکی - نوآور،پارسیا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -001-168-600-978 انتخاب
4- آسیب‌شناسی ورزشی
نويسنده:سیدحمید خداداد - بامداد کتاب - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 3 -47-8131-964 انتخاب
5- آسیب‌شناسی ورزشی
نويسنده:سیدحمید خداداد - بامداد کتاب - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -47-8131-964 انتخاب
6- حرکات اصلاحی (شناسایی و تجویز تمرینها)
نويسنده:حسن دانشمندی ؛ نويسنده:محمدحسین علیزاده ؛ نويسنده:رضا قراخانلو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 4000 نسخه - 120000 ریال - 1 -851-530-964-978 انتخاب
7- تغذیه ورزشی از دیدگاه متابولیسم و انرژی
مترجم:نگین فرهنگی ؛ مترجم:فرزاد زهساز ؛ مترجم:معصومه حسینی - فروزش - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1200 نسخه - 78000 ریال - 1 -215-547-964-978 انتخاب
8- حرکات اصلاحی و درمانی
گردآورنده:محمد مهدوی ؛ گردآورنده:علی کریمی‌اصل - نشر آذربایجان - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 2 -20-5612-600-978 انتخاب
9- درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی
نويسنده:هنینگ واکرهج ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:محمد همتی‌نفر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 316 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 8 -0295-02-600-978 انتخاب
10- تاثیرات بازی، تربیت بدنی، ورزش بر ارگانیسم بدن
نويسنده:غلامرضا خانی - اشراق - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 1 -07-5878-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30