لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (43)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (65)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنما و بانک سوالات امتحانی خواندن متون مطبوعاتی (رشته مترجمی زبان انگلیسی) بر اساس کتاب: دکتر محمدحسن تحریریان ویژه‌ی ...‌
نويسنده:مریم باغبان‌اصفهانی - استادی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 7 -069-546-964 انتخاب
2- VOA breaking news
نويسنده:محمد شریف ؛ نويسنده:صفر رضاپور - هدف نوین - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -50-6733-600-978 انتخاب
3- A course in reading journalistic material
نويسنده:صابر دلشاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 6 -684-459-964 انتخاب
4- News & views: a course in reading British & American news
نويسنده:مهدی واعظ‌دلیلی - رهنما - 250 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 2 -393-367-964-978 انتخاب
5- Scanning the press
نويسنده:آناهیتا هادی - سرافراز - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 4 -51-8770-964 انتخاب
6- ترجمه متون مطبوعاتی
گردآورنده:فاطمه ملایی - ایده درخشان - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -14-6366-600-978 انتخاب
7- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
8- خواندن متون مطبوعاتی (رشته مترجمی زبان انگلیسی)
نويسنده:محمدحسن تحریریان ؛ ويراستار:رضا نیلی‌پور - دانشگاه پیام نور - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 62000 ریال - 8 -302-455-964-978 انتخاب
9- ترجمه متون مطبوعاتی = Practicing journalistic English
نويسنده:حسن خواجه‌ای - ساسان - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 7 -09-6616-964 انتخاب
10- عنوان‌های مطبوعات: مورد استفاده‌ی دانشجویان رشته‌ی زبان انگلیسی و زبان‌آموزان موسسات آزاد
نويسنده:سام سکوتی - نشر گیلان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 0 -8-92598-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8