لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (20)
تالیف (6)
ترجمه (49)
تهران (54)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دگرگونی بزرگ: خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما
نويسنده:کارل پولانی ؛ مترجم:محمد مالجو - پردیس دانش - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 200000 ریال - 8 -99-5711-600-978 انتخاب
2- پیدایش و فروپاشی قدرتهای بزرگ
نويسنده:پل‌ام. کندی ؛ مترجم:عبدالرضا غفرانی - اطلاعات - 800 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1050 نسخه - 250000 ریال - 1 -171-423-964-978 انتخاب
3- تجارت و انتقال فنون در جاده ابریشم
نويسنده:محمد عبدلی ؛ نويسنده:راضیه گرکنی - جمال هنر - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 115000 ریال - 9 -80-6884-964-978 انتخاب
4- دگرگونی بزرگ: خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما
نويسنده:کارل پولانی ؛ مترجم:محمد مالجو - شیرازه کتاب ما - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 650000 ریال - 3 -05-8514-600-978 انتخاب
5- مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری
نويسنده:موریس داب ؛ مترجم:حبیب‌الله تیموری - نشر نی - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 5 -502-312-964 انتخاب
6- تاریخ جهان و جهانی شدن
نويسنده:پیتران. استرنز ؛ مترجم:سیدمحمود هاشمی ؛ مترجم:فاطمه شعیبی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 4 -1755-10-964-978 انتخاب
7- بازآفرینی بازار: تاریخ طبیعی بازارها
نويسنده:جان مک‌میلان ؛ مترجم:زهرا کریمی ؛ مترجم:ساعده عزیزی‌ثالث - نی - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 480000 ریال - 6 -614-185-964-978 انتخاب
8- برآمدن پول تاریخ مالی جهان
نويسنده:نیل فرگوسن ؛ مترجم:شهلا طهماسبی - پژواک - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 3 -01-6299-600-978 انتخاب
9- تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی: مالکیت و رسالت
نويسنده:ای.کی. هانت ؛ مترجم:سهراب بهداد - آگه - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 220 نسخه - 640000 ریال - 1 -035-329-964-978 انتخاب
10- واقعیت‌ها، خطاها و دروغ‌ها: سیاست و اقتصاد در جهان متلاطم
نويسنده:گژگوش.وو. کولودکو ؛ مترجم:جواد طهماسبی‌ترشیزی ؛ ويراستار:فاطمه اثباتی - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -85-5982-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6