لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (5)
تالیف (5)
ترجمه (12)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول زمانبندی تمرینات در ورزش
نويسنده:پژمان معتمدی ؛ نويسنده:سیدصدرالدین شجاع‌الدین ؛ نويسنده:ابراهیم برارپور - لوتس - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ریال - 5 -23-5788-600-978 انتخاب
2- زمان‌بندی تمرین (اصول و روش‌شناسی تمرینات ورزشی)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - نشر علوم ورزشی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 5 -11-6467-600-978 انتخاب
3- زمانبندی تمرینات قدرتی و استقامتی بر پایه ساعت‌های فیزیولوژیکی عضلات
نويسنده:امی اشمور ؛ مترجم:شکوفه سخنوردستجردی ؛ مترجم:علیرضا پاآهو - مبانی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 7 -18-6882-622-978 انتخاب
4- زمان‌بندی تمرین (اصول و روش‌شناسی تمرینات ورزشی)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - نشر علوم ورزشی - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -11-6467-600-978 انتخاب
5- اصول زمانبندی تمرینات در ورزش
مترجم:پژمان معتمدی ؛ مترجم:سیدصدرالدین شجاع‌الدین ؛ مترجم:ابراهیم برارپور - حکیم هیدجی - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 8 -87-5877-600-978 انتخاب
6- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش: برنامه‌های تمرینی برای اوج قدرت در 35 رشته ورزشی
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -43-6858-600-978 انتخاب
7- اصول و مبانی زمان‌بندی تمرین (ویژه مربیان و ورزشکاران قایقرانی)
نويسنده:فرحناز امیرشقاقی - ورزش - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -96-7356-600-978 انتخاب
8- بهینه‌سازی تمرین‌های قدرتی
نويسنده:ویلیام کریمر ؛ نويسنده:استیون فلک ؛ مترجم:نعیما خواجوی - حتمی - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -03-6904-600-978 انتخاب
9- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - فردانش ‌پژوهان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 32000 ریال - 6 -4-94045-964 انتخاب
10- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - حتمی،شرکت جازیکا - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2