لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (16)
تالیف (4)
ترجمه (40)
تهران (40)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (39)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنگوئن
نويسنده:پلی دان‌بار ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - منظومه خرد - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 1 -01-6475-600-978 انتخاب
2- پرواز پنگوئن
نويسنده:کارل رحمان ؛ مترجم:سیدمهدی شجاعی ؛ تصويرگر:رلف ساین‌تیلر - کتاب نیستان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 7 -304-337-964-978 انتخاب
3- پینگو دیر به رختخواب می‌رود
مترجم:سایه حسین‌زاده - پارس ‌هخامنش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -0-94016-964 انتخاب
4- پیتر پنگوئن قهرمان
نويسنده:درن کینگ ؛ مترجم:مرجان دارابی - چکه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -19-5935-600-978 انتخاب
5- پرواز پنگوئن
نويسنده:کارل رحمان ؛ مترجم:سیدمهدی شجاعی ؛ نقاش:رلف ساین‌تیلر - کتاب نیستان - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 5 -304-337-964 انتخاب
6- قطب جنوب
نويسنده:هلن کوچر ؛ مترجم:صفورا باغبانیان - نشر تلاونگ - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5500 نسخه - 6000 ریال - 1 -3-92269-964 انتخاب
7- پینو، پنگوئن عزیز من
نويسنده:سیدرضا تهامی ؛ نويسنده:هنگامه اقتداری‌نایینی ؛ نويسنده:الناز خسروشاهی - فردین - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 67000 ریال - 3 -88-6650-600-978 انتخاب
8- مدیریت دگرگونی به روش پنگوئنها
نويسنده:جان‌پل کاتر ؛ نويسنده:هلگر راتگبر ؛ مترجم:هما احمدی - لیوسا - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 8 -78-5634-964-978 انتخاب
9- ناامید نشو ژوزفین
نويسنده:هانس ویلهلم ؛ مترجم:سمیه محبوبی ؛ مترجم:زهرا معتکف‌پور - درخت زندگی - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -84-8322-600-978 انتخاب
10- فنجانی برای هرکس
نويسنده:یوسوکه یونزو ؛ مترجم:آرمان روشندل - مفتاح حکیم - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 6 -2-98344-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5