لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(261)
چاپ مجدد (153)
تالیف (296)
ترجمه (118)
تهران (285)
شهرستان (129)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (104)

تعداد یافت شده (414) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات سرعت، چابکی و تندی
نويسنده:لی.ای. براون ؛ مترجم:حمید طباطبائی ؛ مترجم:آزاده معماری - برهمن - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 9 -52-8209-964 انتخاب
2- استعدادیابی در دو و میدانی
نويسنده:زین‌العابدین دلاوری ؛ نويسنده:محمدامین نیک‌منش ؛ ويراستار:نرگس رخصت - سیمرغ خراسان - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 1 -93-6029-600-978 انتخاب
3- کلیات تربیت بدنی عمومی
نويسنده:فاطمه اسلامی ؛ ويراستار:محبوبه بهاری‌ملردی ؛ ويراستار:سهیلا حسینی - دانشگاه گلستان - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 10000 ریال - 3 -05-7102-600-978 انتخاب
4- مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:محمد مهدوی - نشر آذربایجان - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -22-5612-600-978 انتخاب
5- روش‌های تحقیق در تندرستی، تربیت بدنی، علوم ورزشی و تفریحات
نويسنده:کریس ای. برگ ؛ نويسنده:ریچاردوین لاتین ؛ مترجم:بهروز عبدلی - علم و حرکت - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 89000 ریال - 2 -03-5543-600-978 انتخاب
6- اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:غلامرضا شعبانی‌بهار - دانشگاه بوعلی سینا - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 1 -09-8950-964 انتخاب
7- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:حسین طبرسا ؛ نويسنده:حسین گل‌دشتی ؛ نويسنده:آمنه بحرینی - بامداد کتاب - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 3 -37-2585-964-978 انتخاب
8- تربیت بدنی عمومی ویژه دانشجویان کاردانی
نويسنده:مجید ابراهیم‌پور ؛ نويسنده:بهروز صدایی‌سولا - پیام سما - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 110000 ریال - 5 -3923-10-964-978 انتخاب
9- اصول و مبانی تربیت‌بدنی و ورزش
نويسنده:احمد آذربانی ؛ نويسنده:رضا کلانتری - آییژ - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 220000 ریال - 7 -604-970-964-978 انتخاب
10- تربیت ‌بدنی عمومی (1)
نويسنده:حسین علوی ؛ نويسنده:فرشاد غزالیان ؛ نويسنده:سقا فرج‌تبار - حفیظ - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 3 -41-8623-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42