لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(268)
چاپ مجدد (163)
تالیف (305)
ترجمه (126)
تهران (301)
شهرستان (130)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (108)

تعداد یافت شده (431) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی: اصول و مفاهیم آمادگی جسمانی
نويسنده:مریم روشن‌اخگر ؛ نويسنده:محسن ابوالقاسم‌پور ؛ ويراستار:سعید سعیدی - ورزش - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 75000 ریال - 7 -22-7356-600-978 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:مهدی نمازی‌زاده ؛ نويسنده:بهمن سلحشور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 20000 نسخه - 11000 ریال - 964-459-004-X انتخاب
3- علم تمرین (ویژه مدرسین و مربیان تربیت بدنی)
نويسنده:پروانه نظرعلی ؛ نويسنده:مه‌پری قاسم‌نژاد ؛ ويراستار:مریم فرخ - نشر ورزش،بامداد کتاب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 8 -2-91374-600-978 انتخاب
4- بازی با توپ: استفاده از برگه‌های کار برای بازی در فضای باز
نويسنده:مایکل وارم ؛ مترجم:مصطفی نریمانی - شرکت به نشر - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - 4 -0132-02-964 انتخاب
5- تربیت ‌بدنی عمومی
نويسنده:مهدی نمازی‌زاده ؛ نويسنده:بهمن سلحشور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1391 - 6000 نسخه - 30000 ریال - 7 -004-459-964-978 انتخاب
6- راهنمای تندرستی و ورزش
نويسنده:محمد پوررنجبر ؛ نويسنده:عبدالحمید زیتونلی - فانوس،دانشگاه علوم پزشکی کرمان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 6 -09-8056-600-978 انتخاب
7- اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:حسن خلجی ؛ نويسنده:عباس بهرام ؛ نويسنده:سیدمهدی آقاپور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 8 -191-530-964-978 انتخاب
8- اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:رحیم رمضانی‌نژاد - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 0 -41-2585-964-978 انتخاب
9- ورزش و تربیت بدنی برای همه
نويسنده:زهرا ریسمانباف ؛ نويسنده:نجمه افشه - راز نهان - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -277-448-600-978 انتخاب
10- اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:حسن خلجی ؛ نويسنده:عباس بهرام ؛ نويسنده:سیدمهدی آقاپور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 8 -191-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44