لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(272)
چاپ مجدد (164)
تالیف (308)
ترجمه (128)
تهران (304)
شهرستان (132)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (109)

تعداد یافت شده (436) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی
نويسنده:علی غلامپورطالمی - علی غلامپور‌طالمی - 24 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 300 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی یک (مطابق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:رضا صادقی - مجمع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 3 -55-6625-600-978 انتخاب
3- اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:احمد آذربانی ؛ نويسنده:رضا کلانتری - آییژ - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -91-8397-964 انتخاب
4- تربیت ‌بدنی عمومی
نويسنده:مهدی نمازی‌زاده ؛ نويسنده:بهمن سلحشور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1393 - 4500 نسخه - 35000 ریال - 7 -004-459-964-978 انتخاب
5- اصول و مبانی تربیت بدنی
نويسنده:آرش سروری‌میرعزیزی ؛ نويسنده:سپیده قطنیان ؛ ويراستار:کاظم زرین - الماس دانش - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -025-189-600-978 انتخاب
6- تربیت بدنی
گردآورنده: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - شمس کهن - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 8 -01-7242-600-978 انتخاب
7- اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی
نويسنده:فریده هادوی - دانشگاه تربیت معلم - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -52-6706-964-978 انتخاب
8- بازی با توپ: استفاده از برگه‌های کار برای بازی در فضای باز
نويسنده:مایکل وارم ؛ مترجم:مصطفی نریمانی - شرکت به نشر - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - 4 -0132-02-964 انتخاب
9- تربیت بدنی عمومی (بر اساس آخرین سرفصل‌های وزارت علوم)
نويسنده:مهتاب خان‌محمدی ؛ نويسنده:ملیحه‌السادات آقائی‌شهری ؛ نويسنده:حسین غیاثی‌نوقابی - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -06-8448-600-978 انتخاب
10- تربیت بدنی عمومی 1
نويسنده:ایمان صفایی ؛ نويسنده:کاظم چراغ‌بیرجندی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 2 -2835-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44