لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (14)
تالیف (30)
ترجمه (21)
تهران (36)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شایستگی معلمین در نوآوری و تکنولوژی آموزشی
نويسنده:هنگامه معصومی‌حاجی‌آقا ؛ نويسنده:غلامرضا هاشم‌زاده‌خوراسگانی ؛ نويسنده:عبدالرضا سبحانیان - 360 درجه - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 90000 ریال - 8 -38-8320-600-978 انتخاب
2- فناوری اطلاعات در آموزش: پیشنهادها و راهکارها
تهيه كننده:الکسی سیمینف ؛ مترجم:ابراهیم طلایی - مدرسه - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 8 -360-385-964 انتخاب
3- دانشگاه مازندران
به‌اهتمام:سیدقاسم حسنی ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -15-8905-600-978 انتخاب
4- فرهنگ، اخلاق کار و نخبه‌گرایی در ایران
نويسنده:ابراهیم فیوضات - نشر شادگان - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 1 -13-5917-964 انتخاب
5- رهبری تغییر در آموزش عالی: راهنمای عملی در تحول علمی
نويسنده:جفری ال. بولر ؛ مترجم:اصغر زمانی ؛ ويراستار:مهتاب پورآتشی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 250000 ریال - 8 -14-6451-964-978 انتخاب
6- فرهنگ، اخلاق کار و نخبه‌گرایی در ایران
نويسنده:ابراهیم فیوضات - نشر شادگان - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -13-5917-964-978 انتخاب
7- شور و طرب در تربیت: تربیت طربناک: ذهن‌انگیز و دل‌انگیز
نويسنده:عبدالعظیم کریمی ؛ ويراستار:زهرا شهبازی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 8 -096-348-964 انتخاب
8- سیاستگذاری در آموزش و پرورش
نويسنده:ناهید نادری ؛ نويسنده:رضاعلی نوروزی ؛ نويسنده:سیدعلی سیادت - یار مانا - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 9 -41-7768-600-978 انتخاب
9- شور و طرب در تربیت: تربیت طربناک؛ ذهن‌انگیز و دل‌انگیز
نويسنده:عبدالعظیم کریمی ؛ ويراستار:زهرا شهبازی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -096-348-964-978 انتخاب
10- برنامه‌ریزی پروژه آموزشی و آموزشگاهی (راهبرد تحول از پایین به بالا)
نويسنده:مهدی رجبلو - مختومقلی فراغی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 4 -170-508-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6