لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(178)
چاپ مجدد (149)
تالیف (327)
ترجمه (0)
تهران (177)
شهرستان (150)
كودك و نوجوان (321)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (327) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دست بده در دست ما یادت بدیم الفبا: آموزش گام به گام حروف فارسی با شعر و تمرین
نويسنده:محبوبه امیراحمدی ؛ تصويرگر:ساناز بختیارجم - نخستین - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 3 -49-8037-964 انتخاب
2- کتاب شیرین الفبا
شاعر:مریم اکراد - ترجمان دانش - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 5 -1-93183-600-978 انتخاب
3- شاپرک الفبا (همراه با شعر، رنگ‌آمیزی، دست‌ورزی)
نويسنده:محمدرضا نعمتی - آذین‌گستر - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 3 -39-6711-600-978 انتخاب
4- باغ الفبا
شاعر:رحیم کرباسی ؛ شاعر:پریناز جهانگیرعصر ؛ تصويرگر:مریم اکراد - آذین‌گستر - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 3 -00-6711-600-978 انتخاب
5- شاپرک الفبا (همراه با شعر، رنگ‌آمیزی، دست‌ورزی)
نويسنده:محمدرضا نعمتی - آذین‌گستر - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 3 -39-6711-600-978 انتخاب
6- بخوانیم الفبا، بنویسیم ال ف ب ا آموزش حروف الفبا همراه با شعر
نويسنده:علی‌اکبر بیدی - عابد - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 4500 ریال - 7 -369-364-964 انتخاب
7- الفبای یلدایی: آموزش الفبای فارسی همراه با شعر و رنگ‌آمیزی
شاعر:یلدا هنرور ؛ تصويرگر:وصال وفاجو - پیک ریحان - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 1 -06-6151-622-978 انتخاب
8- باغ الفبا
شاعر:مهدی محمدی‌فرد ؛ شاعر:زهراسادات منصوری - کورش - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 37 سال 1397 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 8 -46-6049-964-978 انتخاب
9- آموزش الفباء با شعر و تمرین
نويسنده:محمود دلاویز ؛ تصويرگر:مهدی زرگری - یاران علم و دانش،قصر کتاب - 8 صفحه - سلطانی (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -9-96084-964 انتخاب
10- حرف نوزدهم: ط
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ گرافيست:مجتبی عصیانی - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -109-386-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33